browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Wierzchowicach

Wierzchowice


 
Niedaleko Milicza leży wieś Wierzchowice zwana za Niemca Wirschkowitz, w 1935r zmieniono ją na Hochweiler i pod taką widniała do 1945r. W czasie II wojny światowej znajdowała się tam filia obozu koncentracyjnego Groß-Rosen.
 

Najwcześniejsza wzmianka o osadzie pochodzi 1358r kiedy należała do wrocławskiej kapituły katedralnej.
 
Później władali nią książęta oleśniccy, była częścią Państwa Milickiego, od 1494 do 1590r w rękach rodu von Kurzbach. Ci w testamencie oddali dobra wżenionemu do rodziny Joachimowi von Maltzanowi i w tej rodzinie Wierzchowice były do 1717r. Wtedy August Eberhard von Maltzan sprzedał majątek rodzinie von Reinchenbach, która była jego właścicielem do 1819r.

Christian Heinrich von Reinchenbach postawił w pierwszej połowie XVIIIw, w miejscu wcześniejszej budowli- XVIIwiecznego dworu rodziny von Maltzan- nowy dwór szachulcowy. Budowla ucierpiała w czasie wojny siedmioletniej, w 1760r. Została odbudowana i powiększona o dwa skrzydła, posiadała oficynę i budynek bramny. Budowlę w części parterową z dwukondygnacyjnym korpusem pokrywał wysoki, czterospadowy dach z lukarnami.

Ostatnie prace nad jego przebudową miały miejsce w końcu lat 20tych XXw. Przy dworze- pałacu znajdował się ogród w stylu angielskim.
Kiedy umarł ostatni z linii rodu von Reinchenbach – Heinrich Wilhelm, część jego dóbr odziedziczył krewny Hans Heinrich X hrabia von Hochberg, baron von Fürstenstein.
Poślubił on w 1832r Idę von Stechow i w 1840r założył Wolne Państwo Stanowe Książ. W niedługim czasie po śmierci małżonki ożenił się ponownie.

 
Gdy i on pożegnał ten świat wszystko przypadło najstarszemu synowi, który w latach 60tych XIXw oddał część, w skład której wchodziły też Wierzchowice, młodszemu bratu Hansowi Heinrichowi XIV Bolkowi.

Majątkiem w Wierzchowicach, w 1886r zarządzał w imieniu Hochbergów inspektor. Po śmierci Hansa spadkobiercą został jego syn- Hans Heinrich XVI. Hrabia Rzeszy mieszkał we dworze w Wierzchowicach, a po nim dziedziczył urodzony w 1905r syn Hans Heinrich XVIII Wilhelm Bolko Ferdinand, hrabia von Hochberg, baron zu Fürsteinstein – bo tak brzmiało jego pełne imię i nazwisko-który był ostatnim przed końcem II wojny światowej panem m.in. wierzchowickich dóbr.
Dwór- pałac przetrwał w dość dobrym stanie czas wojny. Po jej zakończeniu zajęli go czerwonoarmiści urządzając sobie w nim siedzibę. Następnie znacjonalizowany majątek stał się własnością Polski: ludność niemiecką wysiedlono, dwór i folwark trafił pod zarząd PGRu, we dworze urządzono mieszkania pracownicze. W niedługim czasie został oddany Wojewódzkiemu Sanatorium Neuropsychiatrii, a w 1976 PGRowi z Milicza.
Mimo, że w latach 60tych przeprowadzono jakieś prace remontowe, w 1969r nadawał się już do generalnego remontu, na który nie było środków. W przeciągu dwóch lat podjęto decyzję o jego rozbiórce rozpoczynając tym samym starania konserwatorów o uratowanie zabytku walcząc z PGRem, któremu zależało na likwidacji ruiny. Mimo, że zlecano prace, te zawsze natrafiały na liczne przeszkody i w końcu, w 1989r zawaliło się jedno ze skrzydeł.

Efekt ostatecznie był taki, że bez zgody konserwatora rozebrano dwór i choć sprawa trafiła do sądu, ten ją umorzył. Do dziś ostały się resztki zniszczonego parku oraz pozostałości po dawnych zabudowaniach folwarcznych.
Takim to sposobem kolejna budowla, która przetrwała czasy wojennej zawieruchy musiała ulec powojennym zaniedbaniom i dziś tę piękną budowlę możemy oglądać jedynie na starych fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.