browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Głobicach


 
Mniej więcej w połowie drogi między Górą a Głogowem leży wieś Głobice zwana do końca II wojny światowej Globitschen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O jej historii nie ma prawie żadnych informacji.
 

Odnośnie właścicieli majątku i to wspomina się dopiero tych z końca XVIIw kiedy wymieniono rodzinę von Stosch. Później odnotowano przedstawicieli rodzin: von Massow w XVIIIw oraz w kolejnym stuleciu: von Königsdorffsche, ponownie von Massow i von Schnuck.
 

 
 
We wsi już w XIXw działała szkoła. Ponadto prócz folwarku, po którym do dziś pozostały zabudowania mieszkalne, w Głobicach znajdował się pałac, przy którym założono park.
 

 
 
 
 
Nie wiadomo w jakim stanie przetrwał ostatnią wojnę i kiedy zniknął po nim ślad. Dziś można go zobaczyć jedynie na fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.