browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

zamek w Siewierzu

 
IMG_1662
Mówią, że była Cyganką o czarnej karnacji lub że miała czarną duszę, bo nie była ochrzczona. Jedno jest pewne…Była piękna, czarowna i cudownie zakochana. Wraz ze swym kochankiem – starostą siewierskim stanęła przed Trybunałem pod zarzutem naruszenia majestatu księcia, gdyż warownia jako siedziba najwyższych władz księstwa obłożona była prawem zakazującym wstępu osobom postronnym bez zezwolenia księcia- biskupa.4
Zakochana dziewczyna złamała prawo, a wieść o schadzkach dotarła do Krakowa. Książę- biskup potajemnie zajechał do Siewierza, tajnym przejściem wszedł na zamek i w swej komnacie zastał starostę z ukochaną. Zostali aresztowani. Starostę wygnano a dziewczynę zamurowano żywcem w lochach zamku. Zginęła w cierpieniach a Jej dusza szuka sprawiedliwości i dlatego błąka się po warowni w postaci Czarnej Damy wspominając miłosne schadzki ze starostą siewierskim i szuka zemsty. Lepiej mieć się na baczności, bo jak pisał Nietzsche: „w zemście i miłości kobieta jest większym barbarzyńcą niż mężczyzna”.

siewierzTaka legenda krąży o zamku w Siewierzu. Siewierz leży na trasie z Dąbrowy Górniczej do Częstochowy i wspomniany był już w 1105r przy okazji dochodów jakie z tamtejszego targu i karczmy czerpali tynieccy Benedyktyni. Był więc osadą targową, a od XIIIw siedzibą kasztelanii.

siewierz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W XIVw stał się stolicą Księstwa Siewierskiego władanego przez Piastów.
3-18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod obecną nazwą notowany był w połowie XVI i z końcem XIXw, a wśród wcześniejszych nazw wymieniono: Seuor, Sewior, Siewier, co oznaczało „północ”. Po nadaniu w 1276r praw miejskich, pośród rozlewisk i bagien wzniesiono drewniano- ziemną siedzibę kasztelanów. Początki murowanego zamku datuje się na połowę XIV w.

4
7 (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 1443r księstwo wraz zamkiem wykupił od zadłużonego księcia cieszyńskiego ówczesny biskup krakowski.
IMG_1737 IMG_1675
 
 
Po kilkuletnim sporze z książętami śląskimi, biskupi krakowscy przyjęli świecki tytuł książąt siewierskich, a Księstwo Siewierskie stało się prawnie niezależnym organizmem politycznym z własnym wojskiem, sejmem, monetą, szlachtą i surowym sądem.
 
 
 
Od 1625r rozpoczął tu działalność słynący z surowości Trybunał Siewierski i z tych czasów pochodzi słynne zawołanie- przestroga : „Bij, kradnij, zabijaj, lecz Siewierz omijaj!”. Zamek zaczął pełnić rolę administracyjnej i politycznej siedziby Księstwa Siewierskiego.

2-1
7 (1)
 
 
 
 
 
W XVI w biskupi rozbudowali go nadając mu renesansowy wystrój z dziedzińcem otoczonym drewnianym gankiem.

IMG_1676 Pod koniec XVI w umocniono zamek, przystosowując go do wykorzystania broni palnej i dodano dodatkowy mur zewnętrzny. Bramę umocniono barbakanem, a mury otaczała fosa i wody Czarnej Przemszy. 7 (2)

W czasie Potopu Szwedzkiego Księstwo Siewierskie było neutralne, jednak na zamku przebywały oddziały hetmana Czarnieckiego, co przyczyniło się do tego, że Szwedzi zajęli zamek.

Za stawiany opór obłożyli miasto trzykrotnie większą kontrybucją niż pozostałe będące w granicach księstwa Siewierskiego.

IMG_1768
IMG_1686

Kolejnej przebudowy zamku dokonano na przełomie XVII i XVIIIw- podwyższono basztę przy bramie i wybudowano wschodnie skrzydło zamku i taka forma została w ruinie do dziś.

IMG_1696
 
 
Na mocy uchwały Sejmu Wielkiego z 1790r zlikwidowano Księstwo Siewierskie, a ziemie włączono do Rzeczypospolitej. Wówczas też biskup opuścił siewierski zamek, który od tamtej pory popada w ruinę. W wyniku III rozbioru Polski Siewierz znalazł się w granicach zaboru pruskiego jako Nowy Śląsk.

1Zamek pełnił funkcje militarne podczas wojen napoleońskich, po czym został opuszczony.
W 1807r Cesarz Napoleon Bonaparte przywrócił Księstwo Siewierskie oddając następnie swemu marszałkowi- Jean’owi Lannes’owi. Od niego jeszcze w tym samym roku przejęło je Księstwo Warszawskie, w którego granicach znajdowało się do 1815r. Niestety, w tym też roku odbył się Kongres Wiedeński, w wyniku którego ustaleń Siewierz trafił pod zabór rosyjski.
5
 
 
 
 
W 1918 r zamek w Siewierzu stał się własnością Skarbu Państwa, co w niczym nie odmieniło jego losów jako podupadającej warowni.

IMG_1758
 
 
 
 
W latach 50 i 70 XX w prowadzono z przerwami prace zabezpieczające budowlę. Wznowiono je w 1999r zachowując zamek w stanie tzw. trwałej ruiny. Przy nim działa Chorągiew Rycerstwa Księstwa Siewierskiego.

IMG_1745
 
 
 
 
 
 
Zamek w Siewierzu z lotu ptaka:
http://www.polskazdrona.pl/zamek-w-siewierzu-94.html
IMG_1741
 
 
Archiwalne zdjęcia dzięki Fotopolska.eu.

IMG_1731
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

66 + = 73