browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Krajnie


 
Przy drodze 378 wiodącej ze Strzelina do Grodkowa lezy wieś Krajno, którą wspomniano w latach 70tych XIVw. Przed II wojną światową występowała pod nazwą niemiecką Krain.
 

Niewiele informacji o jej historii można znaleźć, a właściciela wspomniano dopiero z XVIIIw i był nim ród von Prittwitz. Później odnotowano: rodzinę Koppy (lata 30te XIXw), wrocławskiego kupca Eduarda Lindnera (druga połowa XIXw), Martina Zahn (przełom XIX i XXw), Gottharda Hoffmann’a i hrabiego Johannesa von Francken-Sierstorpff’a posiadacza dóbr w Sulisławiu. Rodzina ta była ostatnim przed końcem II wojny światowej właścicielem Krajna.
 

Nieistniejący już pałac w Krajnie zbudowano w XVIIIw przez rodzinę von Prittwitz. Stanął przy istniejącym już wówczas folwarku. Barokowa budowla poddana była rozbudowie z końcem XIXw, a następnie dwukrotnie na początku dwudziestego stulecia. Wówczas zyskała styl neobarokowy.Dwukondygnacyjny pałac na planie prostokąta posiadał piwnice oraz mieszkalne poddasze. Pokrywał go mansardowy dach ozdobiony lukarnami.
 
 
 
Po obu stronach budowli, w centrum, znajdował się trzykondygnacyjny ryzalit wykończony ozdobnym szczytem. Do wnętrza można było się dostać z obu stron, jednakże od strony ogrodu urządzono werandę z balkonem. Z tej strony pałac zdobiły również kartusze herbowe, a elewacje zdobiły liczne detale architektoniczne.
 

II wojnę światową przetrwał w dobrym stanie i po jej zakończeniu znacjonalizowany majątek z folwarkiem i pałacem trafił pod zarząd Spółdzielni Rolniczej. W nim działał później sklep oraz urządzono mieszkania. W latach 50tych wyremontowano nawet dach i była to ostatnia praca jaką w budowlę włożono. Zaniedbaną w końcu opuszczono w latach 80tych i od tego czasu nastąpiło szybkie jej niszczenie, przez co z początkiem obecnego stulecia pałac był już ruiną właściwie bez dachu.
 
Być może zostałby uratowany, bo ściany miały się nieźle, ale pałac w Krajnie nie był wpisany do Rejestru Zabytków i nie miał kto o niego zawalczyć. Ostatecznie między 2007 a 2008r rozebrano go i dziś możemy go zobaczyć jedynie na nielicznych archiwalnych fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu. Zachowały się jedynie zniszczone budynki gospodarcze, które pewnie podzielą los pałacu oraz zaniedbany park.