browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Miłoradzicach


 
Mniej więcej w połowie drogi między Legnicą a Lubinem leży wieś Miłoradzice. Najwcześniej wspomniana była pod nazwą Miloradici w 1267r, a następnie jako Mylorazicz u schyłku XIIIw. Jej nazwa wywodzi się podobno od słowiańskiego imienia Miłorad, co może nasuwać przypuszczenia iż imię to mógł nosić założyciel osady.
 

 
 
 
 
 
 
Kiedy na tamte tereny zaczęli przybywać osadnicy z Niemiec nazwali wieś Mühlrädlitz i pod taką widniała do końca II wojny światowej.

Najwcześniej wspomnianym z końca XIVw, pewnym, właścicielem Miłoradzic był Georg von Schwenz, następnie rodzina von Mohl (1506-1699), Nickisch von Rosenegk z końcem XVIIIw, rodzina von Uechtritz-Steinkirch ( lata 40te XIXw) oraz porucznik von Schweinitz.
 

 
 
 
Po istniejącym niegdyś pałacu w Miłoradzicach nie ma dziś śladu, podobnie jak też niewiele informacji można o nim znaleźć.
 

Budowla datowana na połowę XVIIIw przebudowana była w połowie XIXw. Zastąpiła pewnie wcześniejszą, gdyż władająca majątkiem przez prawie dwa stulecia rodzina von Mohl posiadała tam zapewne jakąś swoją siedzibę. Przy pałacu znajdował się park z mauzoleum.

 
 
 
W 1936r majątek podzielono na 17części, a pałac oddawany był w dzierżawę najpierw Wilhelmowi Driemelowi, potem Heinrichowi Bohlenowi oraz ostatniemu przed II wojną światową- Wilhelmowi Rosemannowi.

 
 
Nie wiadomo w jakim stanie pałac przetrwał II wojnę światową i co było przyczyną, że bezpowrotnie utracono kolejną, niezwykle ciekawą budowlę, której wspomnieniem są tylko i może aż zdjęcia udostępnione dzięki Fotopolska.eu.