browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Radziechowie


 
Między Bolesławcem a Złotoryją, nieopodal Olszanicy, leży wieś Radziechów, o której najwcześniejsze wspomnienie w dokumentach pochodzi z początku XIVw. Zwała się wówczas Martini villa, co nawiązywało do imienia jej właściciela. Później odnotowano ją jako Mertinsdorf oraz Märzdorf do końca II wojny światowej.
 

Obecnie wieś to połączone dwie osady: Dolna- Märzdorf i Górna – Muszyna zwana Moschendorf oraz przysiółek tzw. kolonia Grzędna o niemieckiej nazwie Bächelsdorf.
 

Ziemie w pobliżu wsi Radziechów zajmowane były przed wiekami przez plemiona Trzebowian i Bobrzan. Przed 1000r Mieszko I przyłączył je do Polski, z kolei od XIII stulecia znalazły się w granicach Księstwa Legnickiego.

Niewiele zachowało się informacji dotyczących historii wsi oraz jej właścicieli. Najwcześniej wymieniono rodziny: von Stewitz oraz von Schickfus.
 

W 1400r wspomniano rycerza Johanna von Stewitz’a, który ufundował we wsi światynię. Nie ma dziś po niej śladu, bo na jej miejscu z początkiem XVIw stanął nowy kościołek. Kolejna świątynia stanęła w XVIIIw dzięki von Schickfus’om i członkowie tej rodziny spoczęli pod jej podłogą.
Dziś we wnętrzach dawnego kościoła urządzono salę gimnastyczną dla uczniów.
 

Trzecim wspomnianym posiadaczem majątku do lat 30tych XXw był Erik Schwabach- wydawca czasopisma „Białe zeszyty”. Dzięki niemu stanął we wsi w 1913r Dom Sportu– hala sportowa, służący za lazaret w czasie I wojny światowej. Dziś budynek jest ruiną mającą prywatnego właściciela.
 

Pałac w Radziechowie, którego daremnie szukać, powstał podobno już w XVIw i nie wiadomo jak wyglądał wówczas, bo w połowie XIXw poddano go przebudowie. Taki jego wizerunek można zobaczyć na zachowanych fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.
 

Trzeba przyznać, że budowla robiła wrażenie będąc rezydencją niezwykle piękną. Otaczał ją park, którego ozdobą był staw. Nic nie wiadomo o jego losach wojennych, ani też w czyje ręce trafił znacjonalizowany majątek, bo prócz pałacu we wsi znajdował się też folwark oraz kiedy na dobre zniknął z krajobrazu wsi.
 

CIEKAWOSTKA

W Radziechowie stał w XIXw wiatrak typu „holender” i do dziś zachował się jedynie jego korpus. Była to budowla na planie ośmioboku wykonana z ciosanego piaskowca. Niedawno powzięto plany jego odbudowy z zamiarem uczynienia go wieżą widokową, a być może i obserwatorium astronomicznym.
 

 
Powstała fundacja złożyła nawet wniosek do ministerstwa, by pozyskać środki na ratowanie zabytku i je przyznano. Niestety. Gmina nie jest w stanie pokryć reszty kosztów, co było warunkiem otrzymania dofinansowania.
Miejmy nadzieję, że to, co zostało po młynie, nie podzieli losuw pałacu czy Domu Sportu.