browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Dziewiętlinie

 

 
W niewielkiej odległości na południe od Milicza leży Dziewiętlin. Najwcześniejsze wspomnienie wsi datowane jest na 1442r kiedy była dobrem rycerskim.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako pierwszego właściciela wymieniono Hansa von Seidlitz’a w 1616r, po którym dobra trafiły do rodu von Freitag. Następnie w1638r kupił je Hans von Maltzan powiększając o nie swój majątek milicki. Następnie odnotowano: von Wolf’a (1787), radcę Geisler’a (1830), barona von der Decken’a (1856-1861), Hansa Heinricha XIV Bolko Grafa von Hochberg-Fürstenstein,a. Odtąd majątkiem zarządzał w imieniu właściciela pełnomocnik i pierwszym został Lange z Wierzchowic. W 1869r hrabia ożenił się, a w 1876r wybrał jako siedzibę rodzinną pałac w Roztoce.
 

 
Już z końcem XVIIIw Dziewiętlin był dobrze rozwijająca się wsią. Prócz dworu i folwarku działał młyn wodny, wiatrak, cegielnia, browar i gorzelnia. Wzrastała liczba domów, a w kolejnym stuleciu powstała szkoła ewangelicka, bo większość mieszkańców była ewangelikami. W folwarku hodowano merynosy, bydło i trzodę chlewną.
 
 
Dwór w Dziewiętlinie będący siedzibą szlachecką wspomniano już w XVIIIw. Przy nim założono park krajobrazowy. Nie uświadczymy budowli, bo nie dotrwała do naszych czasów. Po zakończeniu II wojny światowej majątek znacjonalizowano. Folwark oddano pod zarząd PGR, a w ocalałym ze zniszczeń wojennych dworze urządzono mieszkania dla pracowników gospodarstwa.
 

Jak nietrudno się domyśleć, nie dbano o otrzymaną własność, którą doprowadzono do ruiny, a następnie rozebrano. Budowla podzieliła losy wielu dolnośląskich, znikając bezpowrotnie z krajobrazu wsi. Do dziś dwór zachował się jedynie na dwóch widokówkach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu, zaś pozostałością po dworskim założeniu jest park nie wyglądający jak kiedyś, resztka otaczającego go muru, jeszcze mniejsze pozostałości fundamentów oraz zabudowania folwarczne.