browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Piersnie


 
Jakieś 10km na wschód od Trzebnicy leży Piersno. Wieś datuje się na XIIIw kiedy zwała się Byrzan. Jej nazwa wywodzi się od starosłowiańskiego słowa „bruzu” oznaczającego szybkość, a w tym przypadku wartkość strumienia. Później wśród nazw odnotowano Pirechen od końca XVIIIw aż do końca II wojny światowej, po czym w 1946r nadano wiosce obecną nazwę.
 

Najwcześniejszymi panami z końca XIII lub początku XIVw byli biskupi wrocławscy. Następnie od XVIw odnotowano właścicieli pochodzących aż z dziewięciu rodów. Niestety niewiele można się o nich dowiedzieć, bo dopiero przy okazji pałacu wspomniano jeden z nich- ród von Debichütz’ów.
 

Piersno mogło niegdyś pochwalić się pięknym, choć niewielkim pałacykiem, który zastąpił starszą budowlę- siedzibę wcześniejszych właścicieli Piersna. Neogotycka rezydencja przedstawiciela rodu von Debichütz stanęła na terenie folwarku w 1856r i otaczał ją niewielki park. Podobnie jak o właścicielach, tak i o losach pałacu nic nie wiadomo prócz tego, że zburzono go w 1955r. Dziś możemy go zobaczyć na litografii Durcknera udostępnionej dzięki Fotopolska.eu, z kolei nieliczne informacje o wsi uzyskałam na stronie Gminy Trzebnica.
 
Niewielka wieś licząca w XVIII i XIXw niespełna 80 mieszkańców zamieszkujących kilkanaście domostw, posiadała prócz folwarku i pałacu kościoły: katolicki i ewangelicki, a ponadto: 2 młyny, wiatrak, cegielnię,browar, gorzelnię oraz karczmę.