browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pałac na Wodzie w Staniszowie Dolnym

 

 
Kolejnym ciekawym miejscem w Staniszowie, jest Pałac na Wodzie usytuowany w jego dolnej części. O historii i właścicielach majątku można przeczytać przy okazji pałacu w Staniszowie Górnym.
 

 
Kiedy majątek w 1620r stał się własnością Heinricha von Reibnitz’a, wzniósł on dwór, z kolei kolejny- książę Heinrich XXXVIII von Reuss przebudował go w 1786r w pałacyk.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace miały miejsce nim podjęto się przebudowy rezydencji w Staniszowie Górny. Z końcem lat 20tych XIXw poddano go przebudowie i wtedy też założono folwark.
 

Pałac w Staniszowie Dolnym jest niewielką, dwukondygnacyjną budowlą powstałą na planie prostokąta. Pokrywa ją czterospadowy dach z lukarnami, a elewacje zdobią pilastry. Wejście główne umieszczono w wysuniętym portyku z balkonem wspartym kolumnami. Z tej strony budowli znajduje się taras, fontanna i staw- stąd też potoczna nazwa Pałac Na Wodzie. Drugie wejście umieszczono od strony zabudowań folwarcznych i zdobi je portal oraz kartusz herbowy z koroną książęcą.
 

W posiadaniu rodziny von Reuss do przełomu XVIII i XIXw kiedy folwark Staniszów Dolny stał się własnością majora Ulricha von Woide z Berlina. W 1919r dobra kupiła wrocławska agencja „Wiehmer und Schneller”, która je rozparcelowała i sprzedała.
 

 
 
 
Wówczas sporą część kupił major Otto von Zobelitz, a gdy zmarł dzierżawcą został Emil Mattig. W krótkim czasie folwark odkupiło państwo tworząc podlegający Pruskiemu Instytutowi Zootechnicznemu ośrodek doświadczalny. Kierował nim specjalizujący się w uprawie paszy dla zwierząt- profesor August Tiemann.
 

 
 
 
 
 
II wojna światowa obeszła się z pałacem łaskawie. Po jej zakończeniu w dawnym folwarku utworzono rolniczy ośrodek doświadczalny bazujący na poprzedniku, którego zarząd ulokował się w pałacu.
 

 
W wyniku prac remontowych przeprowadzonych w 1964r zmianom uległy pałacowe wnętrza. Kiedy ośrodek doświadczalny zakończył tam swoją bytność, budowla zaczęła niszczeć.
 

 
Pałac w Staniszowie Dolnym miał szczęście kiedy w latach 90tych kupił go prywatny inwestor, który dzięki remontowi sprawił, że w 2009r przywrócono mu jego dawny blask.
 

 
 
 
 
Dziś w pałacowych wnętrzach działa hotel (7 pokoi na piętrze) i restauracja (na parterze), a z myślą o większej liczbie gości powstał obok kompleks z 46 stylowymi pokojami.