browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Gałązczycach

 

W niewielkiej odległości na zachód od Grodkowa, w sąsiedztwie Sulisławia z pięknym pałacem, leży wieś Gałązczyce. Usytuowana jest na Wzgórzach Wawrzyszowskich i do końca II wojny światowej zwała się Giersdorf.

 
Najwcześniejsze wspomnienie w dokumentach pochodzi z XIVw, kiedy wymieniony został tamtejszy kościół.

Wieś pod nazwą Gürßchdorf była we władaniu biskupów wrocławskich aż do 1810r, kiedy miała miejsce sekularyzacja kościelnych dóbr.

CIEKAWOSTKA

W 1605r na miejscu wcześniejszego kościółka stanęła nowa świątynia pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Świata i św. Marcina.
Budowla doznała uszkodzeń w 1945r. Obecny kształt to wynik prac przeprowadzonych w 1688r, następnie w XXw kiedy dobudowano wieżę oraz z lat 1952 i 1962 kiedy świątynię odnowiono. We wnętrzach uwagę przykuwa wiele detali przypominających minione stulecia: późnogotycki i późnorenesansowy portale, kamienna chrzcielnica pamiętająca przełom XVI i XVII stulecia oraz barokowe rzeźby z XVIIIw przedstawiające świętych: Barbarę i Piotra.
Ponadto na zewnętrznych ścianach można dostrzec kilka płyt epitafijnych- nagrobnych. Nieopodal świątyni zachował się w części mur obronny z XVIIw.

Po przejęciu dóbr przez państwo wieś stała się własnością Yorcka von Wartenburga. Niegdyś majątek składał się z dwóch części: majątku głównego i dolnego, a każdy miał swoich właścicieli. Dolna część w XVIIIw była w rękach pochodzącej z Brandenburgii rodziny von Bardeleben, po której w kolejnym stuleciu nastali Grosser’owie i Anlauff’owie. XXw przyniósł nowych właścicieli pochodzących z rodziny: von Francken-Sierstorpff oraz Schaffgotsch, do których należał wówczas też majątek główny.

 
W XIXw właściciele dóbr ufundowali siedzibę- klasycystyczny pałac, przy którym założono niewielki park krajobrazowy. Nie ma właściwie żadnych informacji o jego historii oraz w jakim stanie przetrwał II wojnę światową.
 

 
 
 
Wiadomo jedynie, że po jej zakończeniu uszkodzony stał się ruiną, którą ostatecznie rozebrano. Obecnie jego widok można zobaczyć na nielicznych fotografiach udostępnionych dzięki fotopolska.eu, a o miejscu, gdzie stał przypominają resztki dawnego parku.