browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Ligocie Pięknej

ligota piękna
 
Na trasie z Wrocławia do Trzebnicy leży wieś Ligota Piękna, wspomniana pierwszy raz w dokumencie w 1400r jako Elgoth. Za Niemca widniała jako Schön Ellguth, a obecną nazwę otrzymała po II wojnie światowej. Nazwę Ligota nadawano niegdyś miejscowościom, które zwolnione były z opłat na zagospodarowanie lub też posiadały na nie ulgi.
ligota piękna

Wśród właścicieli majątku byli: najwcześniej ród Helmrich do początków drugiej połowy XVIIIw, od 1777r von Rothkirch, hrabia von Dankelmann od 1830r, na powrót ród von Rothkirch od ok.1845r tym razem baron Friedrich Karl do 1866r. Kolejnym jeszcze w XIXw był Wilhelm Engel i jego spadkobiercy, Heimann Cohn oraz jego rodzina.Na początku XXw właścicielem dóbr w Ligocie Pięknej został porucznik Wilhelm von Köppen do 1917r, następnie w latach 20 i 30tych majątek należał do Siegfrieda von Wallenberga również wojskowego, po którym przejęła go Śląska Spółka Ziemska. Ta podzieliła ziemię i rozdała gospodarstwom chłopskim.

Ligota_Piekna_370170_Fotopolska-Eu-1Nieistniejący już pałac w Ligocie Pięknej zbudowano najprawdopodobniej w XIXw, bo nie ma dokładnej daty jego powstania, choć wcześniej we wsi wspominano siedzibę właścicieli majątku. Nie wiadomo czy pałac zbudowano od podstaw, czy był wynikiem przebudowy poprzedniej budowli. Z nielicznych zdjęć jakie pozostały wiadomo jak wyglądał. Piętrowa budowla pokryta czterospadowym dachem z mieszkalnym poddaszem posiadała główne wejście w kwadratowej, dwukondygnacyjnej wieży ozdobionej hełmem. Uroku pałacowi dodawała druga, okrągła wieża ze stożkowym dachem. Przy pałacu znajdował się park oraz folwark.
Ligota_Piekna_370170_Fotopolska-Eu-2
II wojnę światową pałac przetrwał ponoć w dość dobrym stanie i zniszczył go dopiero pożar z 1946r. Tak to pozostałości budowli w postaci ruiny bez dachu rozebrano ostatecznie w niedługim czasie, bo jeszcze w latach 50tych XXw. Do dziś zachowały się dawne zabudowania folwarczne, zarośnięty park oraz niszczejący parterowy budynek usytuowany w granicy dawnego parku, będący niegdyś być może mieszkaniem zarządcy tamtejszych dóbr.
 
Archiwalne zdjęcia dodano dzięki Fotopolska.eu


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 6 = 1