browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Rapocinie


 
Rapocin jest wsią leżącą podobnie jak Bogumice w niewielkiej odległości na zachód od Głogowa w kierunku Nowej Soli.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod nazwą Rapoczin wspomniano ją w łacińskiej kronice mówiącej o dobrach wrocławskiego biskupstwa w 1295r.
Do końca II wojny światowej widniała jako Rabsen. Niewiele można znaleźć informacji mówiących o jej historii oraz właścicielach, wśród których odnotowano rodzinę von Sydow oraz von Joeden.
 

 
Tutaj też, podobnie jak w przypadku Bogumic, huta Miedzi w Głogowie doprowadziła do skażenia terenu i konieczna była przeprowadzka mieszkańców. Uczyniono to w 1987r i wówczas też z terenu dawnej wsi zniknęły wszystkie zabudowania prócz gotyckiego kościoła św. Wawrzyńca. Budowla z przełomu XIV i XVw była przebudowana z końcem XIX stulecia oraz w 1958r.
 
Przy kościele znajduje się cmentarz.
 
Pałac w Rapocinie podzielił los tego w Bogumicach, kiedy razem z innymi zabudowaniami mieszkańców został zrównany z ziemią.
 
Dziś jego widok pozostał na fotografii udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.