browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Drozdowicach Wielkich


 
Mniej więcej w połowie drogi z Wąsosza do Wińska leżą Drozdowice Wielkie. Wieś w XVIIIw widniała jako Gross Tschunder i taki stan utrzymał się aż do końca II wojny światowej. Częścią Drozdowic Wielkich są przysiółki: Jawor- zwany za Niemca Tänzerei oraz Marysin- Marienruh.
 

Odnośnie właścicieli dóbr to najwcześniej wspomnianym był
z drugiej połowy XVIIw von Luck. Później odnotowano przedstawicieli rodzin: Schwartz i von Zychlinsky (XVIIIw), zaś w kolejnym stuleciu: Schneider’a, Paula Cogni’ego, Richarda Glosser’a i Karla Mir’a. Na początku XXw dobrami na krótko rozporządzał Hugo Göke, Maria Friese oraz Arthur Weissleder. W 1930r wieś stała się własnością Niemieckiego Stowarzyszenia dla Wspierania Kolonizacji.
 

 
Ta niewielka wieś w Iszej połowie XIXw posiadała browar, wiatrak, młyn wodny, kuźnię oraz stację kolejową.
Ponadto w Drozowicach Wielkich znajdował się pałac z folwarkiem. Niestety nie ma o nim żadnych informacji, a dziś jego wygląd można zobaczyć jedynie na widokówce udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.