browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Opactwo Cystersów w Jemielnicy

jemielnica
Niedaleko Strzelec Opolskich leży Jemielnica, gdzie niegdyś swoją siedzibę miało Opactwo Cystersów. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego słowa jemiel- jemioły.

jemielnica
DSC_0422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W XIIIw książę opolski Bolko sprowadził do Jemielnicy Cystersów i nad stawem stanęły drewniane budynki, w których zamieszkali bracia zakonni. Syn księcia- Albert był fundatorem nie tylko kościoła, ale również klasztoru.

7

Podobnie jak miało to miejsce w Rudach Wielkich, tak i tutaj Cystersi przyczynili się do rozwoju Jemielnicy: unowocześnili rzemiosło oraz rolnictwo, zajęli się hodowlą ryb i założyli pasieki. Ponadto dzięki nim rozwinęło się młynarstwo i w XVIIw wieś posiadała już 8 młynów. Braciszkowie warzyli piwo, które następnie można było kupić w karczmach znajdujących się w dobrach cysterskich.

tyniec
 
 
 
 
Wielu zakonników posiadało akademickie wykształcenie, prowadzili szkołę i bogato wyposażoną bibliotekę. W połowie XVIIIw utworzyli gimnazjum łacińskie. Ponadto utrzymywali kontakty z polskim dworem i w 1638r gościli dostojników króla Władysława IV oraz dali schronienie uciekinierom z polskich klasztorów w czasie Potopu Szwedzkiego.

DSC_0422

CIEKAWOSTKA
 
Z Klasztorem w Jemielnicy związani byli dwaj kompozytorzy muzyki barokowej: opat Jan Nuciusz oraz przeor Ludwik Bergel. Johannes Nucius urodził się w 1556r w Gorlitz. Wstąpił do Klasztoru Cystersów w Rudach i po pięciu latach złożył śluby, po czym wyjechał do Klasztoru w Jemielnicy, którego opatem został. Tworzył głównie motety czyli muzykę wokalną do tekstów religijnych na 4 do 8 głosów na użytek liturgii. Jego dzieła drukowano i służyły jako podręczniki do nauki kompozycji.

Johannes Nucius

20150503_161405

Przez wieki zarówno wieś jak i klasztor trawiło wiele pożarów.
Z początkiem XVw przechodzące przez wieś wojska husyckie nie tylko ją splądrowały, ale również spaliły. Mimo szkód klasztor szybko odbudowano. W 1617r we wsi wybuchł kolejny pożar, który również nie oszczędził klasztoru, gdzie spłonęła część zbiorów bibliotecznych. Następne nieszczęście przyszło wraz z wojną 30stoletnią- wojska Mansfreda puściły z dymem wieś, a klasztor podpaliły. W 1664r pożar klasztoru wybuchł w czasie procesji ku czci św. Bernarda, jak na ironię mającego chronić od klęsk żywiołowych, natomiast w 1733r za ogarniające wieś i klasztor płomienie odpowiedzialny był miejscowy piwowar. Po takich nieszczęściach ludność Jemielnicy zawsze pomagała przy odbudowie i za każdym razem Opactwo odzyskiwało swą dawną świetność.

DSC_0428

CIEKAWOSTKA

Bracia zakonni słynęli z tego, że potrafili dogadać się z miejscową ludnością, jednak w 1794r zdarzyło się coś, co sprawiło, że chłopi wystąpili przeciwko nim. Miało to związek z protestem przeciw nadmiernej eksploatacji przez zakonników okolicznych lasów. By nie doszło do rewolucji, władze pruskie aresztowały przywódcę chłopów, który za karę został wychłostany na opolskim rynku.

DSC_042620150503_161238

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ów spór tak naprawdę zakończył się likwidacją klasztoru w 1810r oraz przejęciem cysterskich dóbr przez pruskiego króla. Po tym zdarzeniu Cystersi nigdy już do Jemielnicy nie powrócili.

4
 
 
 
 
 
 
Po kasacji dóbr parafia w Jemielnicy otrzymała w 1812r klasztorny kościół. Rok później w byłym klasztorze powstał lazaret dla żołnierzy francuskich biorących udział w wyprawie Napoleona na Moskwę. Dobra należące do Cystersów otrzymała rodzina hrabiów ze Strzelec Opolskich, a po 1817r chłopom na własność dano tamtejsze ziemie.

20150503_162157

Do dziś w Jemielnicy zachował się klasztorny kościół i trzy skrzydła budynku klasztornego, które należą do parafii. Dawną pracę Cystersów upamiętniają zabudowania gospodarcze: młyn, spichlerz i mieszkalne, które należą obecnie do Urzędu Gminy w Jemielnicy.

je_17
 
Opactwo w Jemielnicy leży na Szlaku Cysterskim i warto zboczyć z obranej trasy, by zobaczyć do czego przyczynili się zakonnicy, bo podobnie jak w Rudach zrobili wiele dobrego nie tylko do rozwoju religijnego, ale również kulturalnego oraz gospodarczego okolicy. Poza tym niedaleko- w Strzelcach Opolskich można zobaczyć ruiny zamku, a w miejscowości Zawadzkie piękny pałacyk myśliwski.
 
Archiwalne zdjecia dodano dzięki Fotopolska.eu.
9

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 1 =