browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Piersnej


 
Niecałe 20km na wschód od Głogowa leży Piersna, której częścią jest przysiółek Kaczyce. Najwcześniejsze wspomnie o wsi pochodzi z 1217r, a później pod nazwą Pesna wymieniono ją w bulli papieskiej z 1245r kiedy należała do biskupstwa wrocławskiego. Nim minęła dekada stanowiła już własność kolegiaty głogowskiej, z kolei w 1683r była we władaniu miasta Środa Śląska.
 

 
 
 
 
 
Nim nadano wsi obecną nazwę, widniała jako Würchland, następnie do końca II wojny światowej zwała się Pürschen, a po jej zakończeniu przez krótki czas była Poraszynem.
 
We wsi już w XV stuleciu wspomniano kościół, przy budowie którego wykorzystano najprawdopodobniej fundamenty wcześniejszej świątyni. Kiedy w 1635r podczas pożaru uległ zniszczeniu w przeciągu dwóch dekad został odbudowany. Z dawnej gotyckiej budowli pozostały jedynie okna w kościelnej wieży, która w 1601r zyskała dzwon. Tamtejszy ołtarz zdobi rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem podobno z końca XIVw będąca najstarszą taką rzeźbą na Ziemi Głogowskiej.
 
 
Kościół w czasach reformacji był świątynią protestancką, a od 1654r służy katolikom.
 

We wsi w XIXw działała szkoła, zajazd- dziś zdewastowany oraz poczta. Ponadto znajdował się tam dwór, o którym nie ma żadnych informacji podobnie jak o historii wsi. Wspomniano go w XIXw, ale nie wiadomo kto był jego fundatorem jak też jakie były jego losy wojenne i powojenne. Dziś jest jedynie wspomnieniem i to niewyraźnym, uwiecznionym na widokówce udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.