browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gród na Górze Birów


 
Zwiedzając ruiny zamku Ogrodzieniec w Podzamczu często zatrzymujemy się, by podziwiać widok na okolicę i prędzej czy później wzrok zatrzymuje się na nieodległym wzniesieniu, z dobrze widocznym drewnianym zabudowaniem.
To zrekonstruowany Gród na Górze Birów– jednym ze wzniesień Jury Krakowsko- Częstochowskiej mierzącym 461 m. n.p.m.
 

Liczne prace archeologiczne przeprowadzone w tamtym miejscu pokazały, że już 30 tysięcy lat temu znajdowali się tam ludzie, głównie polujący na renifery i niedźwiedzie, którzy w jaskiniach zakładali obozowiska.
 
Później na wzniesieniu i w jej okolicy powstała osada rolnicza zniszczona następnie przez najazd plemion Scytów, po której wspomnieniem pozostały licznie odkryte naczynia, groty strzał, narzędzia oraz ozdoby. Między IV a V wiekiem naszej ery na górze osiedlili się Germanie, a ostatnimi, którzy założyli w tamtym miejscu osadę w VIIIw byli Słowianie. Na przełomie XIII i XIVw Góra Birów została ufortyfikowana kamienno-drewnianym wałem, który z czasem wzmocnił kamienny mur. Powstała strażnica miała za zadanie strzec granicy Królestwa Polskiego sąsiadującego z czeskim Śląskiem. Wewnątrz znajdowały się liczne zabudowania drewniane oraz strażnico- obronne wieże. Gród na Górze Birów strawił pożar z połowy XIVw, z czasu walk polsko- czeskich.

Nie podjęto się odbudowy zniszczonego grodu, z kolei w dokumentach historycznych z końca XIVw pojawiła się nazwa miejscowości Ogrodzieniec, który wówczas nosił nazwę Koczur jak też wspomnienie tamtejszego zamku. Najprawdopodobniej wieś łącznie z wieloma sąsiednimi nadane zostały niejakiemu Włoskowi z Charbinowi- cześnikowi, który zasłużył się w służbie króla Władysława Jagiełły. Odnośnie zamku, to przed wspomnianym Włodkiem twierdzą rządził w imieniu Kazimierza Wielkiego Marszałek Królestwa- Przebór z Brzezia. Zadanie zniszczonego grodu na Górze Birów dotyczące obrony granic przejęła ogrodzieniecka warownia.

Dziś można zwiedzić grodzisko na Górze Birów zrekonstruowane w 2008r, w skład którego wchodzą: dwukondygnacyjne, kwadratowe wieże strażnicze, chata, punkty widokowe a wszystko otoczone ziemno-drewnianym wałem z bramą, do której wiodą dziesiątki drewnianych schodów. Z punktów widokowych można podziwiać widok na okolicę, na zamek w Ogrodzieńcu oraz widoczną wieżę zrekonstruowanych ruin niedalekiego zamku Smoleń.
 
Ponadto skałki, na których umiejscowiony jest gród, to idealne miejsce do wspinaczek.