browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Jerzmankach

Jerzmanki


 
W niewielkiej odległości na wschód od Zgorzelca leży wieś Jerzmanki, wspomniana przy okazji kościoła w 1260r.
 

 
Wśród wielu nazw jakie nosiła przez wieki odnotowano: Hermannsdorff, Hermanszdorff , Hermsdorff, Hermsdorf bei Görlitz od 1818 do 1932r kiedy zmieniono ją na Städtisch Hermsdorf.
 

Po II wojnie na krótko widniała jako Podlasie, by ostatecznie otrzymać w 1946r obecną nazwę, nawiązującą do imienia Herman, którego polskim odpowiednikiem jest Jerzman.

Początkowo wieś należała do zgorzeleckich mieszczan i najwcześniej wymienionym jej właścicielem był do 1407r Bernard Canitz. Wśród kolejnych dość często zmieniających się jej posiadaczy byli- w XVw: Nicolas Rosen, Piotr Swob, Piotr Bartholomus, Krzysztof Utmann, Jerzy Emerich, po którym od 1707r dziedziczyła córka Barbara. Ta wniosła Jerzmanki jako wiano wychodząc za Mikołaja Kohlera.
 
Po nich był kolejny zamożny mieszczanin ze Zgorzelca- Joachim Frenzel, a od 1564r dobra stały się na prawie dwa wieki własnością rodziny von Schachmann. W 1762r nabył je ostatni męski potomek wspomnianego wcześniej Jerzego Emricha- Karl, po którego śmierci w 1805r spadkobiercą został zięć Karol Ernest von Ziegler-Klipphausen.
 

XIXw to czas kiedy majątek w Jerzmankach ponownie dość często zmieniał właścicieli, wśród których byli m.in: ród von Haugwitz, hrabiowie Solms, rodzina von Steinacker i von Erdmannsdorff oraz Emil Gall.
 

Nieistniejący już pałac w Jerzmankach powstał w latach 1887-1894 dzięki Emilowi Gallowi. Budowla w stylu neogotyckim stanęła w miejscu wcześniejszej rezydencji zniszczonej przez pożar. Przy pałacu znajdował się utworzony w 1866r przez szambelana von Ermsdorff park- dzieło projektanta ogrodów Eduarda Petzolda.

CIEKAWOSTKA

 

Carl Eduard Adolph Petzold żył w latach 1815-1891. Naukę ogrodnictwa rozpoczął w 1831r pod okiem nadwornego ogrodnika Parku Mużakowskiego, którego właścicielem i projektantem był sam książę Hermann von Pückler-Muskau. Jego też pomysły rozwijał, a pierwszym wykonanym projektem był park pałacowy w Maciejowcu. Ostatecznie po latach pracy na dworach w Ettersburgu i Weimarze stał się nadwornym ogrodnikiem parku w Mużakowie.
 

Przypisuje mu się prace przy 174 parkach zarówno prywatnych jak i miejskich, nie tylko w Niemczech czy Polsce (Kliczków, Legnica, Chojnów), ale także w Austrii, Holandii, Czechach oraz w Bułgarii i Turcji.

Nie wiadomo kiedy na dobre zniknął pałac w Jerzmankach, w jakim stanie przetrwał ostatnią wojnę oraz jakie były jego powojenne losy. Dziś jedynym wspomnieniem po nim są stare fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu.