browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Dąbrowie Bolesławieckiej


 
W niewielkiej odległości na północ od Bolesławca, za A4, leży wieś Dąbrowa Bolesławiecka. Przepływa przez nią Bobrzyca tam właśnie wpływająca do Bobru.
 

 
Najwcześniejsze wspomnienie o wsi pochodzi z 1305 kiedy zwała się Dambrowa. Później, do końca II wojny światowej, występowała jako Eichberg
 

Wśród jej właścicieli wymieniono przedstawicieli rodów: von Zedlitz, von Raussendorf, von Nostitz oraz von Callenberg
 

Nieopodal wsi na przełomie XIII i XIVw powstało grodzisko, zachowane do dziś.
 

Z kolei w Dąbrowie Bolesławieckiej niegdyś znajdował się pałac, o którym nie ma żadnych informacji. Nie wiadomo kiedy powstał i kiedy został rozebrany. Do dziś pozostał park z drugiej połowy XIX, a pałac można zobaczyć jedynie na fotografii udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.
 

 
 

 
 
 
 
 
Przed II wojną światową we wsi działała cegielnia, dziś nieczynna wystawiona jest na sprzedaż. Ponadto mieszkańców i przyjezdnych gościły dwie gospody oraz zajazd.