browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Bogunowie


 
Między Wrocławiem i Strzelinem leży Bogunów– wieś znajdująca się na liście z nieistniejącymi już pałacami.
 

Obecną nazwę otrzymała w 1947r kiedy zmieniono na nią niemieckie Bogenau.

Najwcześniejsza wzmianka o wsi jako Bogonouwe pochodzi z 1175r, a później widniała jako: Bogunowo, Bogunove, Bogonow i podobno nazwa nawiązuje do Boga.

Odnośnie właścicieli, to wymienia się Opactwo Cystersów z Lubiąża, w skład którego majątków Bogunów wchodził w XIIw. Później historia milczy, aż do XIXw kiedy tamtejsze dobra stały się własnością rodziny Kracker von Schwarzenfeld, będącej fundatorem wspomnianego pałacu.


 
 
Przy nim założono park z dwoma stawami oraz z kaplicą pełniącą rolę mauzoleum.
 
 
 
 
 
Pałac w Bogunowie przetrwał II wojnę światową zdaje się w dość dobrym stanie, skoro po jej zakończeniu służył jako lokum dla wielu rodzin.

 
Kolejny raz potwierdziła się teoria, że jak się coś dostaje za darmo, to przeważnie się o to nie dba- budowlę doprowadzono do takiego stanu, że ostatecznie w latach 70tych została rozebrana.
Dziś pozostało po niej jedynie wspomnienie uwiecznione na litografii Dunckera oraz na kilku fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.
 

Podobnie nieciekawy los spotkał mauzoleum, które jest ruiną oraz dawny pałacowy park. Ten będąc przez jakiś czas miejscem rekreacyjnym został w końcu pozostawiony sam sobie i dziś bardziej przypomina las.