browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Trzebieniu


 
Na północ od Bolesławca w kierunku na Szprotawę, po drugiej stronie A4, leży Trzebień. Podczas II wojny światowej znajdowała się tam filia obozu koncentracyjnego Groß-Rosen, z kolei w czasach PRLu umiejscowiono tam bazę wojsk radzieckich.
 

Najwcześniejsza wzmianka o osadzie pod nazwą Treben Calvi pochodzi z końca XIIIw. Za Niemca zwana Kittlitztreben zapewne od nazwiska von Kittlitz- rodu, który jako właściciel wymieniony był na początku XIVw.
 

W 1468r spieniężyli oni swój majątek i tym sposobem trafił do rodu von Bibran. Ci z kolei sprzedali go w 1604r Fabianowi von Zedlitz, po czym ponownie kupili w 1679r. Nim jednak to nastąpiło dobra miały w tak krótkim czasie kilku właścicieli: Caspara von Sendena, Gottfrieda von Gersdorfa, Davida von Fürsta, Dorothee von Schellendorf- żonę Hansa von Sendena, a następnie ich córkę Marię- małżonkę Ferdinanda von Wachtelna.
 

Po Bibranach w 1722r nastał hrabia Christoph Stollberg, a następnie od 1727r Hochbergowie. Ostatnim, do którego należał majątek w Trzebieniu przed II wojną światową był od 1805r ród von Kölichen.
 

Trzebień to kolejna miejscowość Dolnego Śląska, której pałac jest jedynie wspomnieniem. Jego budowę rozpoczął w 1600r Nicol von Bibran, lecz dokończył w 1608r Fabian von Zedlitz. Podobno stnął w miejscu średniowiecznego zamku. Podczas wojny 30stoletniej, pałac w 1642r strawił pożar.
 

Kolejny posiadacz majątku- Ferdinand von Wachteln podjął się w 1671r jego odbudowy, jednakże przerosły go koszty inwestycji, co doprowadziło do sprzedaży i powrót dóbr trzebienieckich do rodziny von Bibran. W 1717r Benjamin von Bibran dokonał przebudowy swojej rezydencji: wówczas budowla zyskała nie tylko kolejną kondygnacje, ale również wieżę. W czasach Hochbergów w 1717r pałac pozbawiono licznych detali architektonicznych, którymi ozdobiono tzw. Stary Zamek w Książu.
 

II wojna światowa odbiła się na pałacu w Trzebieniu, a przybyła tam Armia Czerwona urządziła w nim swoją siedzibę. Opuszczając go rozgrabiła i zdewastowała, a zniszczoną budowlę, popadająca w ruinę ostatecznie rozebrano.


 
 
 
 
 
Dziś wspomnieniem po dawnym, pięknym pałacu są zdjęcia udostępnione dzięki Fotopolska.eu.