browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Białce


 
Białka, podobnie jak Smokowice, jest dziś częścią Legnicy, ale kiedyś była to osobna wieś. Jej nazwa Weißenhof – Biały Dwór związana jest z majątkiem, który tak właśnie zwano.
 

 
Najwcześniej wspomniano potencjalnego właściciela dóbr
z początku XVIIw- Caspara von Hohberga. W następnym stuleciu wieś należała do urzędu królewskiego w Legnicy. W XIXw wymieniono rodzinę Teichmann, Wilhelma Böhm’a oraz Emila Grossem’a, którego odnotowano na przełomie XIX i XXw. Przed II wojną światową część majątku kupił magistrat w Legnicy, który następnie większą jego część oddał w dzierżawę Rudolfowi Seidel’owi.
 

Białka posiadała niegdyś pałac w stylu neogotyckim i nie wiadomo dokładnie kiedy oraz dla kogo powstał. Gdy naziści doszli do władzy urządzono w nim szkołę NSDAP. Nie wiadomo też w jakim stanie przetrwał ostatnią wojenną zawieruchę i kiedy ostatecznie zniknął z terenu wsi. Do dziś widok pięknego pałacyku można zobaczyć na fotografii udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.
 

CIEKAWOSTKA

Białka leżąca w bliskim sąsiedztwie Huty Miedzi „Legnica” narażona była na szkodliwe skutki jej działania.
 
Mieszkańców wysiedlono, a wieś zlikwidowano ostatecznie w 1994r i tym sposobem podzieliła los Smokowic, Jaszkowa
i Pawłowic Małych. Dziś jej teren to zbiornik wodny wykorzystywany przez hutę.