browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Bobolicach

Bobolice
 
Okolice Ząbkowic Ślaskich, zwłaszcza znajdujące się na północ od nich, to istny wysyp dworów, pałaców oraz zamków będących w najróżniejszym stanie.
 
bobolice
 
Jakieś 5km na północny wschód od wspomnianej miejscowości leżą Bobolice. Wieś o tej samej nazwie znajduje się również na Szlaku Orlich Gniazd, a tamtejszy zamek można znaleźć na mojej stronie.
 
dsc_0052

Palac_1133723_Fotopolska-Eu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie wiadomo dokładnie kiedy wieś powstała, ale wiadomo, że dzisiejsze Bobolice to wynik połączenia dwóch wsi: pierwsza obejmowała teren leżący wokół kościoła zwana Kaubitz oraz kolonię Klein Belmsdorf odległą od 2km, z kolei druga leżała wokół majątku zwana Schräbsdorf i tam właśnie postawiono istniejący do dziś pałac zwany Schloss Schräbsdorf. Taki stan istniał do 1940r i połączoną w jedną wieś po wojnie nazwano Kaliną, lecz w krótkim czasie nazwę zmieniono na Bobolice.
1dsc_0046
 
CIEKAWOSTKA

 
Bobolice od pierwszej połowy XVw były znanym miejscem kultu maryjnego, a to za sprawą drewnianej figury Matki Boskiej Bolesnej. Początkowo zawieszona była na drzewie w ogrodzie Reibnitz’ów – ówczesnych właścicieli wsi (dla przypomnienia: kościół leżał we wsi jeszcze sprzed połączenia).
 
 
Do figury odbywały się liczne pielgrzymki i w 1447r Hans von Reibnitz postawił dla niej drewnianą kaplicę.
dsc_0040
W 1501r po sześciu latach budowy ukończono dla pątników gotycki kościół, w którego budowę mieli swój finansowy wkład synowie Hansa: Christoph i Dipprand dziedziczący po ojcu wieś.
dsc_0041
 
W XVIIIw świątynię przebudowano zachowując zewnętrzny gotycki styl z charakterystycznymi przyporami oraz ostrołukowymi oknami.
 
Na uwagę zasługuje umieszczony na budowli herb.
 
Dziś jest to Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, gdzie co roku można oglądać szopkę bożonarodzeniową będącą jedną z największych w Europie. Ma ona 19m wysokości, a postacie biblijne oraz zwierzęta są naturalnych rozmiarów.
 
dsc_0045dsc_0042dsc_0043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z najwcześniejszej wzmianki o wsi wynika, że książę Henryk Pobożny obdarował Bobolicami w 1239r Cystersów z Henrykowa. Znajdujący się we wsi folwark nadał w 1345r książę ziębicki Mikołaj braciom: Hermanowi, Janowi, Kunczkowi i Mikołajkowi de Reichenbach.
dsc_0081
Otrzymali oni również prawo lokowania, lecz trzy lata później sprzedali swoją własność Henrykowi Wustenhube. Kolejna informacja o właścicielu majątku pochodzi z 1393r kiedy kupił ją od Hansa i Zygmunta von Pogrel’ów- niejaki Hans Domanze.
dsc_0082
 
 
 
 
W rękach tej rodziny dobra były do 1590r i wraz ze śmiercią ostatniego z rodu Joachima stały się własnością Wolframa von Rotkircha. XVIIw przyniósł kolejnego pana Bobolic- Hansa von Metticha, zwanego Tschetche, piastującego stanowisko starosty Ziębic, w którego posiadaniu była również Wierzbia koło Niemodlina.
dsc_0073
 
 
 
CIEKAWOSTKA
 
Hans von Mettich poślubił Annę Marię von Zedlitz. Wraz z przyjściem na świat synów: najpierw Karola, a następnie Jana Mikołaja utworzył on linię rodu pochodzącą z Bobolic. Niestety jej kres nastąpił wraz ze śmiercią młodszego syna w 1625r.

dsc_0078
 
 
Dla rodziny von Mettich zbudowano w Bobolicach, w 1615r renesansowy dwór, który z końcem XVIIw rozbudował w barokowy pałacyk hrabia von Gallas. To, co możemy dziś zobaczyć to wynik prac jakim go poddano w 1888r kiedy właścicielem majątku został Ludwik von Strachwitz. Budowla na planie czworoboku posiada cztery prostokątne, dwukondygnacyjne skrzydła tworzące nieduży dziedziniec. W jednym ze skrzydeł postawiono kwadratową wieżę ozdobioną baniastym hełmem oraz zegarem dziś ledwie widocznym.
4
 
 
 
 
 
Dziedziniec posiadał niegdyś krużganki, które zamurowano. Elewację budynku zdobi boniowanie, wokół okien znajdują się renesansowe obramowania, wejścia ozdobiono kamiennymi portalami, a uroku budowli dodają ozdobne szczyty.
Do rezydencji prowadzą dwa wejścia: jedno w skrzydle zachodnim ozdobione kartuszem herbowym rodu von Strachwitz oraz w północnym z herbami rodów: von Vogt i von Saurma. Na dziedziniec można było wjechać przez sień z ciekawym sklepieniem. Niegdyś pałac otaczał park z XIXw, z którego do dziś pozostały resztki, a do którego można było zejść po schodkach.
dsc_0067

dsc_0066
Po wspomnianych von Mettichach w 1651r w tamte strony przybyła Barbara Trzemeszka wraz z synami: Karolem Gustawem i Franciszkiem Albrechtem. Wdowa po Albrechcie Wekarcie von Kapp kupiła majątek, w skład którego wchodziły między innymi Bobolice gdzie osiadła z Franciszkiem służącym w wojsku węgierskim. Nie nacieszyli się długo nową własnością, bo nim skończył się XVIIw Karol Gustaw sprzedał wszystko i w 1688r wieś należała już do Anny Karoliny von Zierotin.
3

 
Później dość często zmieniali się właściciele Bobolic wśród których byli: hrabia Filip Franciszek von Gallas, Maria von Götz, Franciszek Weikart von Hoffmann, rodzina von Vogt- Westerbach, baron Jan von Saurma z Gniechowic, z którego córką ożenił się w 1799r Hans Karol von Smirnowsky zaś ich córka Luiza wyszła w 1820 za Hansa von Strachwitza ze Stoszowic. W niedługim czasie, bo w 1859r, syn Hansa i Luizy odziedziczył Bobolice , które w rękach rodziny von Strachwitz były do 1945r, a ostatnim właścicielem był Ludwik Adam von Strachwitz.

dsc_0054CIEKAWOSTKA
 
W czasie II wojny światowej w rezydencji przechowywano część zbiorów Muzeum Etnograficznego z Berlina, które miały powrócić tam z powrotem. Gdy 8 maja 1945r wieś i pałac zajęli Rosjanie wszystko chcieli przewieźć do Leningradu, ale udaremnili to Polacy i do dziś nie wiadomo jak udało im się przejąć transport zmierzający do Rosji.
dsc_0071
Rosjanie przebywali w pałacu do 1946r i wówczas niemieccy mieszkańcy zmuszeni byli dla nich pracować. Wprowadzili nawet moskiewski czas.
 
Z czasem przesiedlono z Bobolic ludność niemiecką i ostatni jej transport opuścił wieś 8 września 1947r, a na ich miejsce sprowadzono polskich osadników. Znacjonalizowany majątek trafił pod zarząd PGR, które pod produkcję zajęło folwark, a w pałacu urządziło biura. Między 1961r a 1978r przeprowadzono remont budowli i później mieściła się tam biblioteka, przedszkole oraz siedziba prywatnej firmy.

dsc_0049dsc_0074dsc_0075
 
 
Dziś niszczejąca budowla jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, która wystawiła ją na sprzedaż.
dsc_0064
Mimo, że początkowa cena z 2013r wynosząca 1300 000zł została obniżona w następnym roku do 653000zł nadal nie znalazł się nabywca, który mógłby np. otworzyć w liczącym 800m kwadratowych pałacu hotel lub pensjonat. Może potencjalnego nabywcę zniechęcają dość rygorystyczne warunki umowy. Nie wiadomo, ale póki co pałacowe mury służą za mieszkanie dla ptaków, które można zobaczyć będąc na jego dziedzińcu.
81
 
 
 
Archiwalne zdjęcie pałacu dodano dzięki Fotopolska.eu
 
 

Galeria


One Response to pałac w Bobolicach

  1. admin

    No i legendę o wspomnianych braciach można przeczytać przy okazju zamku w Mirowie 🙂 https://sokoliszlak.cba.pl/?page_id=3381

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 9 = 19