browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Przedborowej


 
Mniej więcej z połowie drogi z Ząbkowic Śląskich do Bielawy leży wieś Przedborowa, którą jako Prodborovo wymieniono w 1260r.
 

 
Początkowo była to własność rycerska.
Późniejszą jej nazwą było Schönheide i kiedy miejscowość podzielono na dwa majątki Schönheide Niederhof (Dolny) i Schönheide Oberhof (Górny) każdy miał swoich właścicieli.
 
Najwcześniej wymienionym właścicielem Majątku Dolnego była w 1833r rodzina Held. W 1912r przypadł on córce Waleriana Helda- Elisabeth, zamężnej z baronem Karlem von Schirnding’iem piastującym w latach 1901-1011 stanowisko naczelnika powiatu ząbkowickiego. Później mieszkali oni w Berlinie, a majątkiem zarządzał inspektor. Po śmierci baronowej dziedziczyła córka- hrabina Valerie von Schirnding auf Schloss, jednakże nadzór nad majątkiem sprawowali hrabia Rudolf von Schirnding i Hugo Gloger z niedalekich Ząbkowic Śląskich. Ta część wsi należała do hrabiny prawie do końca lat 30tych XXw.
 
Majątek Dolny posiadał barokowy pałac z XVIIIw.
Była to niewielka budowla na planie prostokąta, dwukondygnacyjna pokryta wysokim mansardowym dachem. Zdobiła go trzykondygnacyjna kwadratowa wieża. Przy pałacu stały zabudowania folwarczne.
 

 
 
 
 
 
 
Z kolei Majątek Górny był w rękach rodziny Krieger od 1836r do początku XXw kiedy kupił go Reinhold Fiedler.
Po nim w 1909r stał się własnością Rudolfa Hanke i w jego posiadaniu był prawie do końca lat 30tych XXw. Pieczę nad folwarkiem sprawowali inspektor oraz administratorzy.
 

Również w tych dobrach właściciele mieli swoją siedzibę- pałac. Budowla XIX-wieczna posiadała dwie kondygnacje z zagospodarowanym poddaszem, powstała na planie prostokąta i pokrywał ją mansardowy dach. Główne wejście umieszczono w ganku, nad którym znajdował się balkon, a szczyt tej części zdobił trójkątny przyczółek. Przy niej założono park i nieopodal stały zabudowania folwarczne.

 
Oba majątki po II wojnie światowej znacjonalizowano.
 
 
 
 
O ile znana jest mniej więcej historia Górnego majątku, który trafił najpierw do Związku Samopomocy Chłopskiej i w pałacu urządzono z czasem szkołę i tym celom służy do dziś, tak nieznane są losy pałacu w dolnej części wsi. Podobno zniszczeniu uległ on z końcem II wojny światowej lecz nie wiadomo kiedy na dobre zniknął z krajobrazu wsi. Folwark oddano w zarząd PGR i jego zabudowania pozostały do dziś.

Archiwalne zdjęcia dodano dzięki Fotopolska.eu.