browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Pożarzycach


 
Między Strzelinem a Świdnicą, niedaleko Łagiewnik, leżą Pożarzyce. Pierwsza wzmianka o wsi w dokumentach pochodzi z 1202r i wydała go kancelaria biskupa wrocławskiego Cypriana. Wówczas zwała się Posarisce, a przed II wojną światową widniała jako Poseritz.
 

Prawie żadnych informacji nie znalazłam zarówno o wsi jak i o dworze, który niegdyś znajdował się we wsi. Wiadomo jedynie, że stał już w latach 30tych XIX stulecia.
 

 
Podobno podpalił go osobiście ostatni jego przedwojenny właściciel na wieść o zbliżającej się Armii Czerwonej. Niszczejącą ruinę rozebrano ostatecznie w latach 60tych pozyskując w ten sposób materiał budulcowy.

Tak więc jedyne wspomnienie jak wyglądał dwór w Pożarzycach to fotografia udostępniona dzięki Fotopolska.eu.