browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Ostrawie


 
Na zachód od Żmigrodu, nieopodal drogi wiodącej z Rawicza do Lubina, leży Ostrawa. Jest najmniejszą miejscowością powiatu górowskiego i leży na rozwidleniu Baryczy. Do momentu uregulowania rzeki, co miało miejsce w XIXw, miejscowość leżała na wyspie i stąd jej nazwa nawiązująca do ostrowa- wyspy na rzece.
 

Wśród nazw odnotowano: Ostrawe w XVIw oraz Walheim w 1937r. W tym też roku podzielono ją na dwie części: jedna trafiła do Kurta i Paula Acktun’ów zaś druga do Antona Westerrmann’a.

Niewiele można znaleźć informacji dotyczących historii miejscowości, jej właścicieli jak też znajdującego się tam niegdyś pałacu. Podobno jego budowę rozpoczął hrabia Roeder w 1795r, ale nie dokończył jej ze względu na problemy finansowe. Udało się to kolejnemu właścicielowi majątku, również jest to jedynie przypuszczenie, baronowi Trost’owi w 1806r. Przy pałacu utworzono park i postawiono zabudowania folwarczne.

 
 
Po pałacu w Ostrawie jedynym śladem jest litografia Dunckera oraz mapka terenu, na której widoczne jest założenie pałacowe udostępnione dzięki Fotopolska.eu.
Nie wiadomo w jakim stanie przetrwał II wojnę światową i zapewne został rozebrany, co było smutnym zwyczajem powojennych lat PRLu, by odzyskać w ten sposób potrzebny do innych celów budulec.