browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Zawieścicach

 
W niewielkiej odległości na wschód od Góry leży wieś Zawieścice zwana do 1945r Sallschütz.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Z bardzo rzadkich informacji dotyczących historii wsi można dowiedzieć się, że przed II wojną światową dobra były w rękach rodu Schlichting. Do nich należały też majątki w Grabownie: Górnym i Dolnym jak też folwarki Kaltvorwerk- Hetmanice oraz Dreihäuser- Lechitów usytuowane przy drodze do Wierzchowic Wielkich.
 

 
Niegdyś w Zawieścicach znajdował się dwór, po którym nie ma żadnego śladu nawet jeśli chodzi o jego historię. Nie wiadomo jakie były jego wojenne losy i kiedy całkowicie zniknął z krajobrazu Zawieścic. To, jak wyglądał można zobaczyć na jednej fotografii udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.