browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Czeladzi Wielkiej


 
W niewielkiej odległości na zachód od Wąsosza leży Czeladź Wielka. Przez wieki widniała jako: Dort Tscheletz i Czhelacz (XIIIw), Tschelazen (XIVw), Schelasen i Tschelesen (XVIIw), Tschilesen (XVIIIw) oraz od 1937r Gepidau i ta nazwa obowiązywała do zakończenia II wojny światowej. Częścią wsi jest przysiółek Stefanów, zwany za Niemca Friedrichsdorf.
 

Najwcześniejsze wspomnienie o wsi, podobnie jak wielu sąsiednich, pochodzi z początku XIVw kiedy to w księdze łacińskiej odnotowana została w związku z płaceniem dziesięciny na rzecz wrocławskiego biskupstwa.
 

Odnośnie właścicieli Czeladzi Wielkiej, to wymieniono rodzinę von Schier z połowy wieków XVI i XVII. Następnie Albrechta Wengirskiego, przedstawicieli rodzin von Stossel (XVII/XVIII) i von Seidel (lata 80te XVIIIw) oraz Waltera Gottlieb’a (1891-1906) i Paula Rieger,a, którego rodzina była ostatnim przed końcem II wojny światowej właścicielem dóbr w Czeladzi Wielkiej.

Ta nieduża wieś posiadała kościół z plebanią, szkołę, folwark oraz pałac.
 
 
O pałacu w Czeladzi Wielkiej nie ma żadnych informacji prócz wspomnienia, że istniał w XIXw. Dziś śladem po nim jest jedna zachowana fotografia, udostępniona dzięki Fotopolska.eu.