browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Łagowie- Nawojów Śląski


 
Jadąc z Lubania do Bolesławca przejeżdża się przez Nawojów Śląski oddzielony od Nawojowa Łużyckiego rzeką Kwisą, zwany przed II wojną światową Schlesisch Haugsdorf. Wieś ma swoje początki we wczesnym średniowieczu i założyli ją podobno osadnicy z Niemiec. Najwcześniejsze wspomnienie
w dokumentach kiedy zwała się Hugisdorf pochodzi z 1233r,
a jej najstarszą częścią jest przysiółek Łagów.
Tam też natrafiono na słowiańskie grodzisko z IX-XI.
 

CIEKAWOSTKA

Grodzisko zwane Łagowem Lubańskim usytuowane jest na wysokości 210 m.n.p.m. Założono je na planie owalu,
a otaczała je fosa, której resztki zachowały się do dziś.
W wyniku prowadzonych po II wojnie światowej prac archeologicznych natrafiono na resztki naczyń glinianych oraz ceramiki znajdującej się w pozostałościach dwóch ziemianek, które odkopano.
 

O ile w Nawojowie Śląskim przetrwał do dziś dwór,
tak po pałacu w Łagowie pozostało wspomnienie uwiecznione na fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.
 

Niewiele można znaleźć informacji dotyczących historii wsi. W XVIIIw posiadała szkołę, folwark i młyn. Miejscowa ludność trudniła się m.in. hodowlą merynosów.
Rozwój Nawojowa nastąpił w XIX stuleciu kiedy powstała cegielnia i wytwórnia gipsu.
Wieś ucierpiała w XXw dwukrotnie: najpierw przez powódź z 1926, a następnie z końcem II wojny światowej kiedy nieopodal niej toczyły się walki.