browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Mąkoszycach

 

Mniej więcej w połowie drogi między Brzegiem a Namysłowem leżą Mąkoszyce, widniejące przed II wojną światową pod nazwą Mangschütz. By trafić na czas powstania miejscowości należy cofnąć się do XIIIw kiedy wymieniono tamtejszy kościół.
 

Wśród posiadaczy dóbr mąkoszyckich znaleźli się przedstawiciele rodów Czaplickich, von Bess z przełomu XVI i XVII stulecia, von Salisch w połowie XVIIw, po których trafiły do generała Jerzego Wilhelma von Birckholtz’a. W 1866r w księdze adresowej odnotowano pochodzącego z Berlina bankiera Moritza Landsberga. Niestety zmarł po niespełna trzech latach, ale w rodzinie tej majątek pozostał do końca II wojny światowej. Ostatnim panem majątku od 1937r był Ludwig Landsberg.
 

Najprawdopodobniej rodzinie Landsberg zawdzięcza się budowę nieistniejącego już pałacu w Mąkoszycach. Wcześniej we wsi stał spichlerz dworski i przypuszcza się, że nowa rezydencja stanęła w jego miejscu.

 
 
 
 
 
O budowli w stylu neogotyckim otoczonej parkiem krajobrazowym nie ma prawie żadnych informacji. Przy pałacu znajdował się folwark, w skład którego wchodziły: spichlerz, stodoła, czworaki oraz gorzelnia.
 

Nie wiadomo w jakim stanie pałac przetrwał ostatnią wojnę, ale zniszczeniu uległ podczas pożaru z 1947r. Jeszcze w latach 60tych można było zobaczyć jego ruinę, którą ostatecznie rozebrano i dziś można go zobaczyć jedynie na nielicznych fotografiach udostępnionych dzięki fotopolska.eu.
 

 
Po zakończeniu wojny dobra upaństwowiono oddając w zarząd PGR.
 
 
 
 
 
 
Z założenia pałacowo- parkowego zachowały się zabudowania gospodarcze niegdysiejszego folwarku oraz dawny park, gdzie można trafić na nieduży cmentarz ogrodzony neogotyckim murem, na którym spoczęli przedstawiciele rodziny Landsberg.