browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Kraśniku Górnym


 
Jadąc z Bolesławca do Krzyżowej, z głównej drogi zjeżdża się do Kraśnika Górnego. Dziś częściami wsi leżącej nad dopływem Bobru – Bobrzycą są: Gozdów i Koźminek.
Przed II wojną światową miejscowość zwała się Oberschönfeld. Od sąsiadki – Kraśnika Dolnego (dawnego Niederschönfeld)- oddziela ją droga.
 

Najwcześniejsza wzmianka o wsi pochodzi z 1387r. Nie ma żadnych informacji dotyczących historii i właścicieli majątku wcześniejszych niż te z XVIIIw. Wówczas odnotowano rody: von Tschirnhaus i von Nostitz. W kolejnym stuleciu dobra stały się własnością rodziny Lippe, która nabyła je od radcy królewskiego Gustawa Ludke’go. Ostatniego prze II wojną światową odnotowano Jobsta Hermanna Lippe Weissenfeld’a.
 

Nieistniejący już dziś dwór w Kraśniku Górnym powstał w 1760r w miejscu wcześniejszej budowli, którą był podobno dworek myśliwski należącego do rodów von Tschirnhaus i von Nostitz. Na wcześniejszym budynku znajdował się kartusz herbowy wspomnianych właścicieli, który ozdobił nowo wybudowaną siedzibę.
 

 
W XIXw dokonano przebudowy dworu, który II wojnę światową przetrwał w dobrym stanie. Po jej zakończeniu majątek znacjonalizowano i budowla została pozostawiona bez właściciela. W tym czasie byłą rozszabrowywana ze wszystkiego, co przedstawiało wartość i ostatecznie zniszczona stała się ruiną, którą rozebrano w latach 70tych XXw.
Do dziś nie ma po dworze nawet kartusza herbowego, a jak wyglądał możemy zobaczyć na fotografiach udostępnionych przez Fotopolska.eu.