browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Drołtowicach

 

Na północny-wschód od Oleśnicy, przy drodze 25, leżą Drołtowice. Wieś wspomniano już na początku XIVw pod nazwą villa Rudolphi, od nazwiska jej założyciela- Leonarda von Rudolphi stąd tłumaczono ją jako wieś Rudolfa. W latach 30tych kolejnego stulecia nazwano ją Rudelsdorf, a potem widniała jako: Rudilsdorf, Drottowitz, Drottwiz. Nim otrzymała obecną, po II wojnie światowej, przez krótki czas zwała się Drutowice.
 

 
 
 
 
 
Od 1498r do 1742r Drołtowice leżały w granicach Wolnego Państwa Stanowego Syców.
 

CIEKAWOSTKA:

Kiedy w 1498r węgierski król Maciej Korwin pokonał księcia oleśnickiego Konrada, utworzył z ziem sycowskich Wolne Państwo Stanowe Syców. Dał je na własność swojemu dowódcy wojskowemu Janowi von Haugwitz’owi. Kolejnym właścicielem państwa stanowego był Jerzy Wilhelm, który w 1591r sprzedał je Abrahamowi von Dohna i w rękach tej rodziny było ono do 1711r.
 
W 1734r przeszło na własność księcia kurlandzkiego- Ernesta Jana von Biron. W 1526r Węgrzy ponieśli klęskę w bitwie z Turkami pod Mochaczem i tamtejsze dobra trafiły pod zarząd Habsburgów, a od 1742r przyłączono je do Prus tracąc swoją odrębność.
 

 
 
 
W latach 1721-1755 właścicielem majątku w Drołtowicach był ród von Dyhrn. Pierwszy jego tam przedstawiciel- Karl Maximilian połączył w jeden majątek wyodrębnione w XVIw Drołtowice Górne i Dolne. Od 1789r do 1826 nastał czas Heinricha Reichenbacha.
 
Kolejny był pochodzący z Wrocławia księgarz- Johann von Korn. Do rodu tego, prócz Drołtowic, należały też majątki w Zawadzie oraz Radzynie, z których utworzono majorat. Dzięki tej rodzinie we wsi, w 1900r stanęła ewangelicka świątynia. Ostatnim przed II wojną światową właścicielem posiadłości był Stanislaus von Korn.
 

 
 
 
 
 
W połowie XVIIIw we wsi stanął niewielki, parterowy dwór, który w latach 20tych XIXw rozbudowano czyniąc go piętrowym pałacem otoczonym parkiem. Założenie pałacowe posiadało również folwark. Kolejne prace podjęto w latach1889 i 1908.
 
W 1910r ostatni przedwojenny właściciel Drołtowic postawił nową budowlę- niewielki pałacyk zwany Neues Haus, a dziś nowym pałacem lub oficyną. Budowlę na planie prostokąta, dwukondygnacyjną pokryto czterospadowym dachem.
 

Pałac w Drołtowicach nie przetrwał do dzisiejszych czasów zniszczony przez Czerwonoarmistów. Po zakończeniu wojny trafił pod zarząd PGR, które podjęło decyzję o rozbiórce właściwe ruiny.
 

Ostatecznie zniknął z końcem lat 50tych, a jak wyglądał możemy dowiedzieć się jedynie dzięki nielicznym fotografiom udostępnionym dzięki Fotopolska.eu.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do dziś pozostała natomiast oficyna- pałacyk, park oraz zabudowania gospodarcze.