browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Mysłakowicach

2
 
Mysłakowice to kolejne miejsce na planie wycieczki po Kotlinie Jeleniogórskiej. Wieś leży między Kowarami, a Jelenią Górą nad rzeką Łomnicą i jest największą wsią Kotliny mierzącą prawie 3,5km. Po zakończeniu II wojny światowej włączono ją do Polski i zmieniono niemiecką nazwę Zillertal-Erdmannsdorf na Toruńsk. Rok później dokonano ponownej zmiany nazwy i od tego czasu wieś zwie się Mysłakowice.
 
1
 
Pierwszym wspomnianym sołtysem osady był w 1366r niejaki Nitsche i z tego okresu pochodzi pierwsza wzmianka o niewielkiej wówczas wiosce. Z końcem XIVw mysłakowickie dobra lenne były własnością braci von Molberg. Kolejne wieki należały do rodzin: von Stange- posiadaczy majątku w niedalekim Staniszowie oraz do von Zedlitz.

DSC_0012(2)
Szkola_Podstawowa_i_Gimnazjum_Palac_152958_Fotopolska-Eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu wojny 30stoletniej, w połowie XVIIw Mysłakowice stały się własnością rodziny von Reibnitz, która była w jej posiadaniu do 1759r. Im zawdzięcza się powstanie pałacu. Potem wieś należała do Friedricha von Kottwitz’a, po którym w niedługim czasie odziedziczył ją ród von Richthofen.
 

 
Na początku XIXw dobra na krótko trafiły do hrabiego Friedricha von Kalkreuth’a, po którym w 1816r na 16 lat stały się własnością Augusta Neidhard’a von Gneisenau.
 

 
 
 
 
W 1832r cały majątek kupił król Prus Fryderyk Wilhelm III i odtąd aż do 1909r należał on do Hohenzollern ‘ów. W 1909r nastąpił podział wsi: część z pałacem stała się własnością Karla Richtera, zaś pozostałą kupił Rudolf Dressel.
 
 
DSC_0021(2)DSC_0027(2)DSC_0031(2)

CIEKAWOSTKA

DSC_0049(2)DSC_0024(2)
W tej niewielkiej wsi w 1838r osiedlili się uciekający z Tyrolu przed prześladowaniami protestanci.
 
 
 
 
Pomysłodawczynią, by osiedlili się akurat tam była hrabina Fryderyka Reden z niedalekiego Bukowca. Założona osada składała się z 65 domów i by uwiecznić nazwę doliny, upamiętniając okolicę skąd przywędrowali, nowe miejsce nazwali Zillethal. Na jednym z domów, z wdzięczności do króla Prus, umieszczono napis: „Boże chroń króla Fryderyka Wilhelma III”. Wiele z tych tyrolskich domów pozostało do dziś.

Szkola_Podstawowa_i_Gimnazjum_Palac_515632_Fotopolska-Eu
Pałac w Mysłakowicach ufundował najprawdopodobniej w pierwszej połowie XVIIIw Maksymilian Leopold von Reibnitz. Przebudowano go w 1816r i wówczas na zlecenie hrabiego Augusta von Gneisenaua pracami kierował Josef Carl Raabe. Budowla zyskała klasycystyczny styl, nowe elewacje ale również nadbudowę ozdobioną kopułą.Powstał też ogród zimowy.DSC_0025(2)
 
 
 
Za króla pruskiego rezydencja przeszła kolejną przebudowę.Podczas prac trwających od 1832 do 1835r skupiono się na wnętrzach, a z zewnątrz zmieniono jedynie kolor elewacji. Pracami kierował Karl Friedrich Schinkel uważany za najwybitniejszego twórcę klasycyzmu w Prusach. W owym czasie przy rezydencji założono rozległy park krajobrazowy.
Szkola_Podstawowa_i_Gimnazjum_Palac_154493_Fotopolska-Eu

Kolejna przebudowa miała miejsce dzięki następcy tronu Fryderykowi Wilhelm IV, który nadał jej styl neogotycki zatrudniając do prac Augusta Stüler’a – ucznia wcześniej wspomnianego architekta. Wówczas rezydencja zyskała wieżę, a wewnątrz zmieniono układ pomieszczeń tworząc w osobnym skrzydle sporych rozmiarów jadalnię. Ostatnim właścicielem mysłakowickiej rezydencji przez II wojną światową była rodzina Rudolf.
 

DSC_0017(2)DSC_0039(2)DSC_0043(2)

Po wojnie znacjonalizowany pałac należał do PGR-u oraz do Lasów Państwowych, a dziś mieści się w nim szkoła.

CIEKAWOSTKA

DSC_0026(2)DSC_0019(2)
Przed pałacem w Mysłakowicach stoi pomnik z umieszczoną płaskorzeźbą Johanna Fleidla w tyrolskim kapeluszu.
 
 
 
 
Ten przywódca protestancki z Tyrolu uzyskał u pruskiego króla zgodę, by wygnańcy mogli osiąść na Śląsku. Wybrano go więc, by reprezentował nowych osiedleńców. Zmarł na początku 1853r. Pomnik miał uczcić półwiecze osadnictwa Tyrolczyków, ale odsłonięty został dopiero w 1890r. Trzykrotnie zmieniał swoje miejsce nim ostatecznie stanął przy mysłakowickim pałacu.
 
Pałac w Mysłakowicach z lotu ptaka:
https://polskazdrona.eholiday.pl/palac-w-myslakowicach-65.html

DSC_0122
Archiwalne fotografie dodan0 dzięki Fototpolska.eu .

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 + = 30