browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Mysłakowicach

2

Mysłakowice to kolejne miejsce na planie wycieczki po Kotlinie Jeleniogórskiej. Wieś leży między Kowarami a Jelenią Górą nad rzeką Łomnicą i jest największą wsią Kotliny mierzącą prawie 3,5km. Po zakończeniu II wojny światowej włączono ją do Polski i zmieniono niemiecką nazwę Zillertal-Erdmannsdorf na Toruńsk. Rok później dokonano ponownej zmiany nazwy i od tego czasu wieś zwie się Mysłakowice.

1

Pierwszym wspomnianym sołtysem osady był w 1366r niejaki Nitsche i z tego okresu pochodzi pierwsza wzmianka o niewielkiej wówczas wiosce . Z końcem XIVw mysłakowickie dobra lenne były własnością braci von Molberg. Kolejne wieki należały do rodzin: von Stange- posiadaczy majątku w niedalekim Staniszowie oraz do von Zedlitz.

DSC_0012(2)Szkola_Podstawowa_i_Gimnazjum_Palac_152958_Fotopolska-Eu

Po zakończeniu wojny 30stoletniej w połowie XVIIw Mysłakowice stały się własnością rodziny von Reibnitz, która była w jej posiadaniu do 1759r. Im zawdzięcza się powstanie pałacu. Potem wieś należała do Friedricha von Kottwitz’a, po którym w niedługim czasie odziedziczył ją ród von Richthofen. Na początku XIXw dobra na krótko trafiły do hrabiego Friedricha von Kalkreuth’a, po którym w 1816r na 16 lat stały się własnością Augusta Neidhard’a von Gneisenau. W 1832r cały majątek kupił król Prus Fryderyk Wilhelm III i odtąd aż do 1909r należał on do Hohenzollern ‘ów. W 1909r nastąpił podział wsi: część z pałacem stała się własnością Karla Richtera, zaś pozostałą kupił Rudolf Dressel.

DSC_0021(2)

DSC_0027(2)

DSC_0031(2)

CIEKAWOSTKA

DSC_0049(2)DSC_0024(2)W tej niewielkiej wsi w 1838r osiedlili się uciekający z Tyrolu przed prześladowaniami protestanci. Pomysłodawczynią, by osiedlili się akurat tam była hrabina Fryderyka Reden z niedalekiego Bukowca. Założona osada składała się z 65domów i by uwiecznić nazwę doliny, z okolic której przywędrowali nowe miejsce nazwali Zillethal. Na jednym z domów, z wdzięczności do króla Prus umieszczono napis: „Boże chroń króla Fryderyka Wilhelma III”. Wiele z tych tyrolskich domów pozostało do dziś.

Szkola_Podstawowa_i_Gimnazjum_Palac_515632_Fotopolska-Eu

Pałac w Mysłakowicach ufundował najprawdopodobniej w pierwszej połowie XVIIIw Maksymilian Leopold von Reibnitz. Przebudowano go w 1816r i wówczas na zlecenie hrabiego Augusta von Gneisenaua pracami kierował Josef Carl Raabe. Budowla zyskała klasycystyczny styl, nowe elewacje ale również nadbudowę ozdobioną kopułą.Powstał też ogród zimowy.DSC_0025(2)
 
 
 
 
Za króla pruskiego rezydencja przeszła kolejną przebudowę.Podczas prac trwających od 1832 do 1835r skupiono się na wnętrzach a z zewnątrz zmieniono jedynie kolor elewacji. Pracami kierował Karl Friedrich Schinkel uważany za najwybitniejszego twórcę klasycyzmu w Prusach. W owym czasie przy rezydencji założono rozległy park krajobrazowy. Szkola_Podstawowa_i_Gimnazjum_Palac_154493_Fotopolska-Eu
Kolejna przebudowa miała miejsce dzięki następcy tronu Fryderykowi Wilhelm IV, który nadał jej styl neogotycki zatrudniając do prac Augusta Stüler’a – ucznia wcześniej wspomnianego architekta. Wówczas pałac zyskał wieżę, a dzięki pracom wewnątrz zmieniono układ pomieszczeń tworząc w osobnym skrzydle sporych rozmiarów jadalnię. Ostatnim właścicielem mysłakowickiej rezydencji przez II wojną światową była rodzina Rudolf. Po wojnie znacjonalizowany pałac należał do PGR-u oraz do Lasów Państwowych, a dziś mieści się w nim szkoła.

DSC_0017(2)

DSC_0039(2)

DSC_0043(2)

CIEKAWOSTKA

DSC_0026(2)DSC_0019(2)Przed pałacem w Mysłakowicach stoi pomnik z umieszczoną płaskorzeźbą Johanna Fleidla w tyrolskim kapeluszu. Ten przywódca protestancki z Tyrolu uzyskał u pruskiego króla zgodę, by wygnańcy mogli osiąść na Śląsku. Wybrano go więc, by reprezentował nowych osiedleńców. Zmarł na początku 1853r. Pomnik miał uczcić półwiecze osadnictwa Tyrolczyków, ale odsłonięty został dopiero w 1890r. Trzykrotnie zmieniał swoje miejsce nim ostatecznie stanął przy mysłakowickim pałacu.DSC_0122

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 2 = 1