browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Bogdanowicach


 
Niecałe 5km na południe od Głubczyc leży wieś Bogdanowice, do której należy też przysiółek Bogdanowice- Kolonia.
 

Najwcześniejsze wspomnienie o niej w dokumentach pochodzi z 1218r. Przez wieki widniała m.in. jako: Bogdanowe, Bohdanowicze, Badewitz oraz Badenau od 1936r do 1946r, kiedy nadano jej obecną nazwę Bogdanowice.
 

Odnośnie właścicieli majątku, to do XVIw należał on do rycerzy Bohdanowsikich- rodu von Bodewitz. Później wymieniono przedstawicieli rodów: von Wittorff, von Schneckenhaus, von Eicke und Polwitz oraz von Gaschin, Forni, Diebitsch.
 

 
 
 
W pierwszej połowie XIXstulecia Bogdanowice były w rękach Zofii von Burghaus. Hrabina utworzyła ze swoich dóbr „Fundację hrabiny Burghaus”. Jej zadaniem była pomoc ewangelickim, niezamężnym szlachciankom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. Dziewczyny zamieszkały w pałacu, a ich utrzymaniem były środki z dzierżawy gruntów. Wśród wymienionych mieszkanek rezydencji były m.in. hrabina Maria von Reichenbach-Goschütz (1862-1878) oraz ostatnia przed końcem II wojny światowej baronowa von Lüttichau. Dodatkowo od 1939r w pałacu działało przedszkole.
 

Pałac w Bogdanowicach to dziś jedynie wspomnienie uwiecznione na archiwalnych fotografiach udostępnionych dzięki Fototpolska.eu. Datowany był na połowę XVIII stulecia i podobno stanął w miejscu wcześniejszej budowli będącej zapewne siedzibą szlachecką wcześniejszych posiadaczy dóbr.

Barokowa dwukondygnacyjna budowla powstała na planie kwadratu i pokryta została niewysokim dachem. Ozdobą głównego wejścia do rezydencji był portal wykończony w sposób imitujący balkon, z kolei okna posiadały dekoracyjne obramowania. Pałac stał w otoczeniu parku,a w jego pobliżu działał folwark.

Do II wojny światowej miał się dobrze, a i ona sama nie odcisnęła na nim swojego niszczycielskiego piętna.

 
 
Po jej zakończeniu majątek znacjonalizowano, a w pałacu, na parterze nadal działało przedszkole i nie wiadomo, kiedy w jego miejscu urządzono mieszkania. Górna część rezydencji była nieużytkowana i z czasem mieszkańcy wsi zaczęli rozbierać stropy, pozyskując w ten sposób opał. Wszystko to sprawiło, że w przeciągu dwóch dekad pałac stał się ruiną.
 
 
Nim minęły lata 60te XX wieku zniszczoną budowlę ostatecznie rozebrano urządzając w jej miejscu boisko.