browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Postolinie


 
Kolejne miejsce z nieistniejącym dworem to leżący na Ziemi Milickiej Postolin.
 

 
Najwcześniejsze wspomnienie o dobrach rycerskich Podstolicz pochodzi z 1364r kiedy wymieniono jej ówczesnego właściciela niejakiego Naczescha. Z końcem XVIIIw wieś była podzielona na dwie części: Podstolin Górny (Ober Postel) z dworem i folwarkiem oraz Podstolin Dolny Nieder Postel) z drugim folwarkiem.
 

Wśród właścicieli wymieniono: Kacpera Postolskiego zu Postel’a (1583), rodzinę von Poser i von Lossow, Rudolfa von Salisch’a (1826), którego spadkobiercy byli w posiadaniu majątku aż do końca II wojny światowej.
W 1937r w imieniu właściciela majątkiem w Postolinie zarządzał dzierżawca Robert Lohr.

Do sporego majątku zaliczały się prócz pól lasy, gdzie na początku XXw zatrudniono leśniczego.
 
 
 
 
Już z końcem XVIIIw w Postolinie wymieniono siedzibę właścicieli wsi- dwór. Pod koniec kolejnego stulecia, ówczesny właściciel majątku- Heinrich von Salisch podjął się najprawdopodobniej rozbudowy wcześniejszej budowli.
Przy niej założono park.

Jak zwykle, po zakończeniu II wojny światowej dobra znacjonalizowano i przekazano w zarząd Nadleśnictwu. Nie wiadomo w jakim stanie dwór przetrwał wojnę, ale zniszczony został przez czerwonoarmistów, którzy przyszli na tamte ziemie w 1945r.

 
 
 
Dziś po budowli pozostały jakieś resztki murów oraz zdjęcia udostępnione dzięki Fotopolska.eu, zaś w dawnym parku zachowały się liczne drzewa i krzewy.