browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Polwicy


 
W niewielkiej odległości na południowy-zachód od Oławy leży Polwica– wieś wymieniona w dokumentach już z końcem XIVw. W pierwszej połowie XVI stulecia występowała jako Poppelwitz- Popłowice, a do końca II wojny światowej zwała się Polwitz.
 

Wśród nielicznych informacji dotyczących historii wsi można znaleźć tę mówiącą o właścicielach. Wymieniono dopiero z XVIIIw Ernesta von Hubrich’a. Później wspomniano ród von Rosenberg- Lipinsky, a następnie od 1821r Adama von Eicke. Jemu wieś zawdzięcza nie tylko zmianę nazwy na Polwitz, ale również postawienie pałacu i parku, gdzie z czasem stanęło mauzoleum. Do niego należał też majątek w Marszowicach. Po nim, w latach 60tych XIXw dziedziczył syn Ernst, któremu przypadła Polwica, z kolei dobra w Marszowicach trafiły do Augusta von Eicke. Zarząd nad gospodarstwem w latach 80tych XIXw powierzono inspektorowi. Po Ernście dziedziczył syn i w rękach tej rodziny majątek był do końca II wojny światowej.
 

Pałac w Polwicy nie przetrwał do naszych czasów. Z końcem II wojny światowej został uszkodzony, a po przejęciu majątku przez państwo polskie oddano go Stacji Hodoli Roślin, za czasów której zarządzania niszczejącą rezydencję rozebrano. Kiedy Stację zlikwidowano folwark stał się własnością spółki i po jej upadku w 2001r przeszedł w prywatne ręce.
 

 
 
 
Do dziś po pałacu jedynym wspomnieniem są archiwalne zdjęcia udostępniona dzięki Fotopolska.eu, niszczejący park ze zdewastowanym mauzoleum ostatnich właścicieli Polwicy oraz dawne zabudowania folwarczne.