browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Paździornie


 
W niewielkiej odległości od Wrocławia, niecałe 5km od Kostomłotów leży wieś Paździorno. Pod nazwą Pauli Villa wpomniano ją już w 1329r przy okazji tamtejszego kościoła. Później widniała m.in. jako: Paulisdorf i Pawlisdorf w XIVw, Polszdorf na początku XVII stulecia oraz Pohlsdorf od XVIIIw do końca II wojny światowej. Nazwa pochodzi od imienia Paweł- Paul, które to podobno nosił założyciel osady będący wnukiem Gniewomira z niedalekiego Pożarzyska i synem bogatego magnata- hrabiego Ingrama z Ryczyna.

Najwcześniej wspomnianych właścicielem dóbr w Paulisdorfie był Heinrich von Baruth w 1335r. Później odnotowano: Dietricha Pelcke i Günthera Birichina w XIVw., Wenzla von Seidlitza, ród von Biedau na początku XVIw, którego ostatnim z linii był Franz Xaver von Biedau.


 
CIEKAWOSTKA
 
Barbara von Biedau, córka wspomnianego Franza, wyszła za Emanuela von Woikowsky’ego und Poborow’a, do którego należał majątek w Milikowicach Dolnych. W 1836r nadano jemu i następcom nazwisko oraz herb rodu swojej małżonki i odtąd zwali się von Woikowsky-Biedau.
 
Nim minęła połowa XIXw Emanuel zmarł zostawiając wszystko synowi Eduardowi. Ten podzielił majątek na trzy części : Mittel Pohlsdorf, który nie można było ani sprzedać ani podzielić oraz Ober Pohlsdorf i Nieder Pohlsdorf będące dobrami rodowymi.

Jemu też zawdzięczało się powstanie pałacu w Paździornie w 1879r. Stanął on w miejscu wcześniejszej budowli służącej za siedzibę szlachecką poprzednich właścicieli. Trzykondygnacyjną budowlę pokrywał dwuspadowy dach, a jak wyglądał w czasie świetności możemy zobaczyć jedynie na nielicznych fotografiach udostępnionych przez Fotopolska.eu.

Przy pałacu założono park, znajdował się tam też folwark i działała gorzelnia. Paździorno posiadało ponadto karczmę, browar oraz dwie kuźnie.


 
W rękach rodziny von Woikowsky- Biedau majątek był do 1945r. Pałac spalono z końcem II wojny światowej a ruinę ostatecznie rozebrano w latach 60tych minionego wieku.
W folwarku utworzono po wojnie PGR.
Do dziś pozostała część zabudowań gospodarczych z resztkami ogrodzenia i parku.