browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Śmiałowicach


 
W czasie podróży często zbaczam z głównej, lepszej drogi, by zobaczyć ciekawe miejsca. Tak było w przypadku pałaców w :Wiśniowej, Pankowie Bagieńcu, Wierzbnej, Śmiałowicach czy Kraskowie leżących na trasie Świdnica- Wrocław.
 

 
Śmiałowice to wieś sięgająca historią być może nawet XIIIw, bo najwcześniejsza wzmianka o niej pochodzi z 1318r kiedy wymieniono tamtejszy kościół.
 

AKTUALIZACJA HISTORII