browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Smokowicach


 
Smokowice są dziś częścią Legnicy, ale niegdyś była to samodzielna wieś wspomniana już w 1322r pod nazwą Smochowicz. Nim otrzymała obecną w 1948r, widniała też jako: Smochowicz z końcem XVIIIw oraz od lat 40tych kolejnego stulecia Schmochowitz.
 

Najwcześniej wspomnianym jej właścicielem byli Peter i Hancke von Heseler’owie w 1369r. Później wymieniono: Christopha Mätzrad’a (1561r), ród von Schweinitz (od 1722r), Georga von Wuntsch’a (od 1754r), rodzinę von Pusch (od 1768r), Eduarda Kade (od 1830r) oraz rodziny: Schenk (184r) i Clauß (1876). Ostatnim przed II wojną światową właścicielem Smokowic był Georg Rosemann.
 

 
Kiedyś w Smokowicach znajdował się pałac, niestety nie znalazłam żadnych informacji dotyczących tej budowli. Ze zdjęć udostępnionych dzięki Fotopolska.eu wiadomo jak wyglądał oraz, że w 1940r jeszcze stał.
 

 
CIEKAWOSTKA
Działająca w pobliżu wsi Huta Miedzi „Legnica” w połowie lat 90tych XXw wykupiła nieruchomości znajdujące się nie tylko w Smokowicach, ale też w Białce, Jaszkowie czy Pawłowicach Małych.