browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Przecławicach

Przecławice


 
Na południe od Wrocławia w kierunku Strzelina leży wieś Przecławice wspomniana już w 1289r kiedy należała do Przedsława Prsedzlausa.
 

 
Jej nazwa wywodzi się od staropolskiego imienia Przedsław i początkowo wieś zwała się Prsedlawice. Wśród późniejszych nazw odnotowano m.in. Priczlawicz, Prusselwitz w XVIII czy Priszelwitz w XIX.
Kiedy naziści doszli do władzy zmieniono ją w 1937r na Prisselbach.
 

O późniejszych właścicielach majątku jak też jego losach nie ma żadnych wiadomości.
 

 
 
 
 
 
 
 
Nie wiadomo też kto był fundatorem nieistniejącego już pałacu w Przecławicach, który powstał w XIXw.
 

Wiadomo, że neogotycka, dwupiętrowa rezydencja z czterokondygnacyjną, sześciokątną wieżą została spalona przez czerwonoarmistów w 1945r. Górująca nad ruiną wieża groziła zawaleniem, co było powodem jej zburzenia a przy okazji rozebrania pozostałości pałacu pozyskując w ten sposób materiał budowlany.
 

 
 
 
 
Do dziś przetrwały zabudowania gospodarcze dawnego folwarku i resztki stojącej niegdyś przed pałacem fontanny oraz nieliczne zdjęcia udostępnione dzięki Fotopolska.eu.