browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Muchowie

1
 
Jadąc ze Starej Kraśnicy do Jawora warto zatrzymać się w Muchowie i zobaczyć tamtejszy pałacyk. Muchów odnotowany został w dokumentach już w 1203r jako Muchovo, a nazwa pochodzi od owada- muchy.

1

CIEKAWOSTKA

Niegdyś w miejscu obecnej wsi znajdowała się się słowiańska osada, którą skolonizowali Cystersi z Lubiąża.

dsc_0243

W średniowieczu była to wieś książęca, podarowana w 1283r przez księcia Henryka V Legnickiego Cystersom z Lubiąża. Prócz wsi mnisi otrzymali łąki i las oraz potwierdzenie zwolnienia jej mieszkańców z ponoszenia wszelkich opłat na rzecz księcia. W tamtych czasach wieś słynęła z rybactwa i łowiectwa.

dsc_0245
 
 
 
W 1637r majątek stał się własnością rodziny von Schweinichen. Później należał do von Vogtenów, a ostatnimi właścicielami od 1883r do 1945r był ród von Sprenger z Małuszowa, któremu najprawdopodobniej wspomniany pałacyk zawdzięcza powstanie.

3-1

Pałac w Muchowie zbudowano około 1910r. Dwukondygnacyjny, murowany budynek na planie prostokąta stanął na niewielkim wzniesieniu. Zdobi go niewysoka wieżyczka oraz taras. Posiada mieszkalne poddasze z mansardowym dachem ozdobionym lukarnami. Otacza go niewielki park, a wiedzie do niego podjazd wsparty murem oporowym.

dsc_0249

CIEKAWOSTKA

O pałacu krąży opowiastka, legenda, mówiąca o ukrytych w okolicy Muchowa, Świerzawy, Starej Kraśnicy oraz Dobkowa skarbach. Podobno pod koniec wojny pod pałac zajechały ciężarówki ze skarbami zgromadzonymi przez III Rzeszę, z których część wyładowano w pałacu, a część ukryto w okolicznych lasach.

dsc_0247
 

Po II wojnie światowej majątek znacjonalizowano, a miejscową ludność pochodzenia niemieckiego wysiedlono sprowadzając tam polskich przesiedleńców. Niewiele można znaleźć informacji o tamtejszym pałacu, w którym obecnie mieści się Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze oraz Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu. Jest schroniskiem oferującym 40 miejsc noclegowych, prócz tego pełni funkcję edukacyjną.

2-1
 
 
CIEKAWOSTKA
 
 

W pałacu w Muchowie zachował się piec kaflowy przywieziony z pałacu w Luboradzu.
2-6 Warto napomknąć o ogrzewaniu budowli, gdzie zastosowano ciekawe na ówczesne czasy rozwiązanie: ogrzewanie kotłem na powietrze.

2-2
 
Nieopodal bydowli znajduje się bazaltowo- ceglana pałacowa lodownia z XIXw pokryta stożkowym dachem służąca kiedyś do przechowywania żywności.
32
 
 
 
 

Warto wiedzieć, że okolice Muchowa są niezwykle ciekawe. Bogactwo różnych bazaltowych form można dojrzeć w wielu miejscach, a największe wzniesienia tworzą Muchowskie Wzgórza. Bazalt wydobywano w tamtych okolicach na niewielką skalę i w pobliżu dawnego kamieniołomu można natrafić wieżę widokową, 2-8która dziś nie pełni dawnej roli bo przerósł ją las.
 
Jeśli mowa o lesie, to w okolicy wsi znajduje się również „Muchowski Las” z punktem przecięcia się współrzędnych geograficznych 51`N i 16`E upamiętniony bazaltowym słupkiem- gnomonem.

CIEKAWOSTKA

2-42-5
Takich miejsc na Ziemi gdzie przecinają się południk z równoleżnikiem o pełnym stopniu nie licząc biegunów południowego i północnego jest 64080.
 
 
 
 
 

Co zaś się tyczy gnomona to w starożytności ustawiony na jakiejś podstawie ze znakami wyznaczającymi godziny służył jako najprostszym zegar słoneczny.

dsc_02495
Prócz tego nieopodal Muchowa znajdują się rozległe łąki zwane Muchowskimi Łąkami objęte ochroną ze względu na rzadką roślinność, gdzie rokrocznie w lipcu ma miejsce ich koszenie wzbogacone imprezą zwaną „Muchowskie kosy”.
Z kolei na północ od wsi znajduje się wzniesienie mierzące 463m- Czartowska Skała, stanowiąca nie tylko punkt widokowy na okolicę, ale będąca od 1991r pomnikiem przyrody nieożywionej.

5
Podobnie jak „Ślaska Fudżijama” w Ostrzycy Proboszczowickiej jest nekiem wulkanicznym.
Zdawałoby się taka niepozorna wioska, a wokół niej tyle atrakcji będących zachętą do powtórnej wizyty.
 
Atchiwalne zdjęcie pałacu dodano dzięki Fotopolska.eu

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

51 + = 54