browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Wietszycach


 
 
Jakieś 20km na wschód od Głogowa leży wieś Wietrzyce.
 
 

Najwcześniejsze wspomnienie o niej w dokumentach pochodzi z 1295r kiedy wymieniona została w kronice łacińskiej pod nazwą Wethcze. Do końca II wojny światowej zwała się Wettschütz.
 

W sumie to by było na tyle jeśli chodzi o informację dotyczące jej historii i podobnie rzecz ma się z nieistniejącym już pałacem w Wietszycach. Wiadomo, że powstał w XVIIIw i że pozostały po nim jedynie resztki murów, które dziś są częścią budynku gospodarczego.
 

Wygląd pałacu zachował się jedynie na nielicznych fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.