browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Olszanach


 
Niecałe 15km na północny- zachód od Świdnicy leży wieś Olszany. Wspomniana w 1239r jako Olsane należała do biskupów wrocławskich. Później występowała jako Olse, a przed II wojną światową widniała pod nazwą Ölse.
 

Kolejnymi wymienionymi w połowie XVIw posiadaczami tamtejszych dóbr był ród von Nimptsch. Najstarszy syn Friedricha, do którego należał również majątek w Sędziszowej- Johannes Hans ufundował budowę rezydencji będącej siedzibą założonej osobnej linii rodu. Dzierżył stanowisko głównego poborcy podatku w Księstwie Świdnicko- Jaworskim. Ostatnim z rodu właścicielem wsi był do lat 40tych XVIIIw Christoph Ferdinand.
 
CIEKAWOSTKA

O władzę nad Śląskiem rozegrały się trzy wojny śląskie w latach: 1740-1742, 1744-1745, 1756-1763. Toczyły je Austria należąca do Habsburgów oraz Prusy władane przez Hohenzollernów. Wówczas hrabia Christoph Ferdinand von Nimptsch stanął po stronie Habsburgów. Podobno nie zgodził się, by w jego dobrach nocował pruski król Fryderyk II Wielki, który przybył tam przez bitwą jaka rozegrała się pod Dobromierzem 4 czerwca 1745r.
 

Kiedy więc w wyniku tych wojen większość Śląska trafiła pod władzę Prus, jego wszystkie dobra śląskie skonfiskowano.Tym sposobem majątek w Olszanach trafił do brata króla Prus- księcia Heinricha von Preussen’a i w tej rodzinie był do początku XIXw. Będąc nadal własnością królewską, a następnie od 1871r. cesarską był dzierżawiony. Ostatnim dzierżawcą przed II wojną światową był baron Friedrich von Seherr-Thoss.
 

W XIXw wieś prócz pałacu posiadała dwa folwarki, kościół ewangelicki– nieistniejący już i katolicki, dwie szkoły oraz taką samą ilość młynów i wiatraków, a ponadto browar, gorzelnię, gospodę oraz szpital.
 
Ludność trudniła się głównie uprawą roli i hodowlą merynosów.
W pierwszej połowie XVIIw dla rodu von Nimptsch stanął w Olszanach renesansowy dwór być może w miejscu wcześniejszej budowli. Został spalony przez Szwedów pod koniec wojny 30stoletniej, na początku 1647r, ale von Nimptch’owie go odbudowali. Kolejne prace z połowy XVIIIw sprawiły, że stał się on barokową rezydencją, przy którejzałożono ogród.
 

Pałac w Olszanach założony na planie podkowy posiadał trzy dwukondygnacyjne skrzydła. Pokrywał go dach z oknami w kształcie powiek, a poddasze było w części użytkowane. Elewacje miejscami pokrywała dekoracja sgraffitowa. Główne wejście umieszczono w wysuniętym ryzalicie, zdobił go balkon podtrzymywany kolumnami i właśnie część owego wejścia pozostała pamiątką po dawnym pałacu.
 
 
Z końcem II wojny światowej został zniszczony, a kiedy majątek po jej zakończeniu znacjonalizowano trafił pod zarząd PGR. Nie doczekał się remontu i popadająca ruinę ostatecznie rozebrano w latach 70tych.
Prócz kilku zdjęć udostępnionych dzięki Fotopolska.eu oraz fragmentu portalu, do dziś zachowała się resztka bramy wjazdowej, park oraz budynki gospodarcze dawnego folwarku, z których część jest użytkowana.