browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

zamek Bąkowiec w Morsku

morsko
 
…Dawno temu córka bogatego rycerza zakochała się w biednym chłopaku. Dowiedziawszy się o tym, ojciec uwięził ją w lochu zamkowym, gdzie zmarła z głodu. Zrozpaczony chłopak poprzysiągł zemstę. Zebrał ludzi pod zamkiem i zaczął napadać na jego mieszkańców oraz na okoliczną ludność. Było mu tego mało i pewnego dnia, gdy rozszalała się burza zaatakował warownię. Pioruny trafiały w zamek niszcząc go i zabijając jego mieszkańców. Gdy złapano pana zamku powieszono go. Podobno od tamtej pory w czasie burzy można zobaczyć w ruinach zamku wisielca, a spośród skał wydobywa się płacz uwięzionej dziewczyny…

morsko
rekonstrukcja
Taka legenda opowiadana jest o zamku Morsko we wsi o tej samej nazwie niedaleko Zawiercia.
 
Rycerski zamek Morsko zwany również Bąkowiec jest kolejną strażnicą na Szlaku Orlich Gniazd. Został zbudowany z kamienia wapiennego na wyniosłej skale. Nie ma nic w kronikach o początkach jego historii, ale jak wiele tamtejszych warowni, tak i ta pierwotnie zapewne była drewniana. Pierwsza udokumentowana wzmianka o zamku Bąkowiec pochodzi z 1390r, kiedy jego panem był Mikołaj Strzała.

IMG_3162
 
Przypuszcza się, że właśnie taką drewnianą warownię wznieśli w XIVw Toporczykowie, którzy przybrali nazwisko Morscy od nazwy swoich dóbr, a którzy najprawdopodobniej byli rabusiami. To właśnie za ich występki król Władysław Łokietek odebrał im Morsko przekazując warownię wraz ze wsią klasztorowi w Mstowie. Dokonał tego w 1327r. Inna wieść niesie, że zamek zbudował książę Władysław Opolczyk, który z końcem XIVw na krótko był panem tamtejszych ziem.

IMG_3118
 
Warownia miała wielu właścicieli. Od 1392r burgrabim zamku był Piotr z Marcinowic, a w latach 1413- 1434 Jan z Sieciechowic. Rok później strażnicę oraz okoliczne ziemie przejął Krystyn z Koziegłów. Kolejni byli Włodkowie, którzy stając się jego dziedzicami na przełomie XV i XVIw wybudowali nowy, murowany zamek, o którym mowa jest w dokumencie z 1531r. Wtedy to właścicielem zamku był Piotr Zborowskim. Po nim trafił do rodziny Brzeskich, a następnie jego panami był ród Giebułtowskich. Wiadomo również, że od XVIIw zamek w Morsku był już ruiną i w takim stanie razem z wsią stał się własnością Hoppenów aż do XIXw.

IMG_3156
 
 
 
Na podstawie zachowanych murów ustalono, że zamek „Bakowiec” zbudowano na planie nieregularnego wieloboku. Składał się z części mieszkalnej i obronnej. Jest przykładem zamku, który do obrony bardzo dobrze wykorzystywał warunki naturalne.
Mimo, że był praktycznie nie do zdobycia to nie odegrał w historii ważniejszej roli.
IMG_3150
 
 
 
 
 
Na początku XXw- około 1927r- wzgórze na którym stały ruiny zamku kupił architekt Witold Danielewicz Czeczott.
Przy wykorzystaniu murów zamkowych zbudował tam przed 1933r dom.
 
 
Po zakończeniu wojny, wdowa po nim sprzedała budowlę Zabrzańskim Zakładom Naprawczym Przemysłu Węglowego, które utworzyły przy zamku ośrodek wypoczynkowy, wyciąg narciarski, kawiarnię z tarasem.
IMG_3121
 
W 1961r ruiny zamku Morsko zostały poddane konserwacji, a sześć lat później zostały wpisane do rejestru zabytków. Ruiny zamku wraz z ośrodkiem wypoczynkowym kupiła w 1999r prywatna firma.

IMG_3147

Można je swobodnie obejść, a w pobliskim ośrodku wypoczynkowym kupić pamiątki.
 

 
 
 
 
Zamek Bąkowiec z lotu ptaka:
 
http://www.polskazdrona.pl/zamek-bakowiec-w-morsku-111.html
 
 

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 78 = 88