browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Wilczkowie

Wilczków


 
Wilczków leży niedaleko Środy Śląskiej. Najwcześniejsza wzmianka o miejscowości zwanej Wilsow pochodzi z 1251r kiedy to książę Bolesław podarował tamtejsze dobra braciom Bolzen.
Nazwa najprawdopodobniej ma związek z wilkiem, a przez wieki zanotowano: Wiltschkau, Wültschkau, a pod obecną widnieje od 1946r.
 

 
 
W XV i XVIw należała do rodu von Zeidlitz.

Nie znalazłam informacji o późniejszych właścicielach Wilczkowa, aż do 1905r kiedy dobra kupił Oskar von Wentzel i ta rodzina była ostatnim właścicielem do 1945r.

CIEKAWOSTKA

Kryzys z 1931r dał o sobie znać również w Wilczkowie, do którego za pracą w niedalekiej cukrowni w Malczycach przybywali osadnicy. Majątek podzielono pomiędzy przybywających osiedleńców z Oldenburgii, Brandenburgii i Meklembirgii. Oskar von Wentzel mieszkał podobno w dawnych pomieszczeniach służby. Nieopodal pałacu, nad stawem, stał niegdyś grobowiec, w którym spoczął wraz z córką oraz swoim ulubionym psem. Został zniszczony w latach 70tych XXw.

Nieistniejący już pałac w Wilczkowie datowano na 1905r i najpewniej był wynikiem przebudowy czy nawet rozbudowy wcześniejszej budowli, bo gdzieś musieli mieć siedzibę poprzedni właściciele majątku.
Renesansowa, piętrowa budowla stała nad stawem, nad którego brzeg wiodły schodki.
 
Pokrywał ją spadzisty dach z lukarnami, a uroku dodawała wieża na planie ostrosłupa z okienkami, do której można się było dostać przez ganek. Przy rezydencji urządzono piękny park, który niegdyś otaczał mur. W skład całego założenia wchodził również folwark, spichlerz i oficyny mieszkalno- gospodarcze.

 
 
 
 
 
Pałac przetrwał wojnę w dobrym stanie i z jej schyłkiem służył jako schronienie ministerstwa III Rzeszy z Berlina. Do końca nie wiadomo, czy został wysadzony w powietrze gdy wojna miała się ku końcowi, czy wpierw ograbiony nie był spalony przez wojsko radzieckie, po czym rozebrany.
 
 
Po pałacu pozostały zdjęcia udostępnione dzięki Fotopolska.eu, resztki murku oporowego nad stawem oraz pozostałe zabudowania gospodarcze stojące niegdyś nieopodal niego.