browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Cieślach


 
W niewielkiej odległości na wschód od Oleśnicy, przy głównej drodze S8, leżą Cieśle. Wieś po raz pierwszy wspomniano jako Czessel na początku XIVw. Odnotowano ją również jako Cesslawicz, a za Niemca Zessel. Podobno jej nazwa ma związek z imieniem założyciela wsi- Czesława.
 

Wśród późniejszych właścicieli dóbr rycerskich odnotowano: na początku XVIw rodzinę von Slywen, w kolejnym stuleciu Justusa von Kospoth’a oraz rodzinę von Salisch, zaś w XVIIIw hrabinę von Promnitz, von Kaspoth’ów, von Trützschler’ów oraz przedstawicieli rodów: von Strachwitz, von Nostitz i von Reichenbach.
 

 
Od tych ostatnich Cieśle w 1832r kupił kapitan Leopold von Schelicha i jego spadkobiercy byli panami majątku do zakończenia II wojny światowej. Ostatnim z rodu był Rudolf będący nie tylko niemieckim dyplomatą, ale również działaczem opozycji antyhitlerowskiej. Za swoją działalność aresztowało go Gestapo i został stracony w grudniu 1942r.
 

 
 
Z końcem XIX wieku wymieniono dwa majątki: Zessel Ober i Nieder- Górny i Dolny.
 

Nieistniejący pałac w Cieślach zbudowano w 1728r dla Anny von Salisch. Przy nim istniał folwark i w sumie to by było na tyle jeśli chodzi o historię budowli. Pałac spalił się w 1945r, ale nic nie wiadomo w jakich okolicznościach.
 
Ruinę następnie rozebrano i do dziś po dawnym założeniu pozostały zabudowania gospodarcze oraz nieliczne fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu.