browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Zimnej Wodzie

 
 
Mniej więcej w połowie drogi między Legnicą a Lubinem leży Zimna Woda. Najwcześniejsza wzmianka o wsi pochodzi z 1335r kiedy zwała się Kalte Wasser i zanim nadano jej w 1947r obecną nazwę widniała do lutego 1945r jako Kaltwasser. Odnośnie pochodzenia nazwy to ma ona najpewniej związek ze znajdującym się w lesie źródełkiem krystalicznie czystej wody.
 

 
CIEKAWOSTKA

W 1524r książę brzesko- legnicki Fryderyk II, będący zwolennikiem reformacji, sprowadził do wsi protestanckich osadników z Niemiec. Ci przystosowali tamtejszy kościół katolicki na swoje potrzeby i służył im aż do 1945r.
Kiedy w 1947r do wsi sprowadzono przesiedleńców- Łemków z Bieszczad i Beskidu Niskiego- tamtejsza świątynia stała się prawosławną.

Wśród właścicieli majątku odnotowano: rodzinę von Axleban (XV-XVIIw), XVIIIw Benedyktynów z Legnickiego Pola, ród von Pompeji, feldmarszałka von Götza, Hermana von Raumera (1831r), rodzinę von Buddenbrock oraz Rudolpha von Schultz- Dratziga. Jego córka Martha poślubiła w 1875r Theodora von Briesena i ich syn Eberhard von Briesen był ostatnim przed II wojną światową właścicielem majątku.
 

 
Zimna Woda mogła pochwalić się niegdyś dworkiem myśliwskim należącym do rodziny von Axleben, który w XVIIIw stał się własnością wspomnianych wcześniej Benedyktynów . W ich rękach był do 1810r, do sekularyzacji kościelnych dóbr.
 

 
 
Kiedy właścicielem został feldmarszałek von Götz dworek pod okiem architekta Bekmana stał się pięknym pałacykiem w stylu angielskiego neogotyku.

 
 
 
 
 
Przy nim założono park ze stawem i tylko to pozostało do dziś w nie najlepszym stanie, nie licząc archiwalnych zdjęć udostępnionych dzięki Fotopolska.eu oraz litografii Alexandra Dunckera.

Nie wiadomo w jakim stanie budowla przetrwała II wojnę światową i jakie były jej powojenne koleje losu jak też kiedy zniknęła na zawsze.

 
CIEKAWOSTKA

W Zimnej Wodzie podczas II wojny światowej znajdował się podobóz dla jeńców radzieckich będący filią Stalagu z Żagania oraz podobóz dla jeńców francuskich umiejscowiony podobno w niewielkiej odległości od pałacu.