browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Blizanowicach


 
W niewielkiej odległości na południowy-zachód od Wrocławia, na trasie Trestno-Siechnice, leży wieś Blizanowice zwana za Niemca Bleischwitz.
 

Odnotowano informację, że z końcem XVIIIw tamtejszy majątek należał do Zakonu Joannitów. Poza tym nie ma o niej prawie żadnych informacji prócz tej, że 4 czerwca 1813r podpisano tam sześciotygodniowe zawieszenie broni pomiędzy wojskami Napoleona a państwami zrzeszonymi w koalicji antyfrancuskiej.
 

Z litografii Duncera można wywnioskować, że już w XVIIIw stał w Blizanowicach pałac, ale nic nie wiadomo ani o jego fundatorach, ani też o jego losach.
 
Po II wojnie światowej utworzono we wsi PGR i dziś w niektórych zabudowaniach urządzono mieszkania, a część popada w ruinę.
 
Archiwalne zdjęcia: Fotopolska.eu .