browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Krajanowie


 
W niewielkiej odległości na zachód od Nowej Rudy, przy samej granicy z Czechami, leży Krajanów. Wieś usytuowana jest między Wzgórzami Włodzickimi a Górami Suchymi, nad potokiem Rzędzina. Na pochodzenie nazwy istnieją dwie teorie: według jednej wzięto ją od imienia rycerza Kragena, zaś druga ma mieć związek z położeniem wioski leżącej na skraju Ziemi Kłodzkiej.
 

 
Najwcześniejsze wspomnienie o niej datowane jest na 1353r kiedy była w rękach Maltwitz’ów, po których nastali von Güsner’owie i von Donyn’owie. Wśród kolejnych jej właścicieli począwszy od 1472r kiedy należała do von Stillfried’ów wymieniono: rodzinę Tschischwitz, Wilhelma von Wiese, ród von Eckwricht, Franza Antona von Götzen, a od 1784 r Magnis’ów, do których należał też Bożków.
 

 
Z początkiem XIXw majątek kupił Hoffmann, który w krótkim czasie spieniężył go i odtąd aż II wojny światowej dość często zmieniali się jego właściciele. W latach dwudziestych XXw częściowo go podzielono, a ostatnim odnotowanym w 1937r właścicielem części dóbr był profesor dr Gerhard von Schulze-Gaevernitz.
 

Już w XVIIw Krajanów był sporą osadą posiadającą kościół, a w kolejnym stuleciu odnotowano także młyn wodny oraz 21 różnych rzemieślników. Miejscowa ludność zajmowała się w przeważającej części tkactwem i w XIXw działało we wsi ponad 70 warsztatów bawełnianych i lnianych. Ponadto znajdowały się tam 2 folwarki, szkoła katolicka, dwór i karczma.
 
Dwór w Krajanowie datowany jest podobno na połowę XIXw i nie ma o nim prawie żadnych informacji. Nie wiadomo też kto był jego fundatorem, ani jakie były jego wojenne losy. Po zakończeniu II wojny światowej majątek upaństwowiono a dwór przystosowano pod działalność szkoły. Nie wiadomo w jakim czasie stał się ruiną, jak też kiedy ją ostatecznie rozebrano. Dziś pozostał po nim niszczejący park z kawałkami muru oraz dwie fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu, z których możemy dowiedzieć się jak wyglądał.
 

CIEKAWOSTKA

Po zakończeniu wojny do wyludnionej wsi sprowadzono górali z Podhala. Obecnie swoje miejsce znalazła tam noblistka Olga Tokarczuk. W 2016r utworzono pieszy szlak literacki „ Z domu dziennego do domu nocnego” wzdłuż którego na tablicach umieszczono fragmenty tekstów pisarki.