browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Wabienicach


 
W niewielkiej odległości na wschód od Oleśnicy, przy granicy województw dolnośląskiego i opolskiego, leżą Wabienice. Wieś wspomniano już w latach 60tych XIIIw kiedy książę rocławski Henryk III nadał tamten kawałek ziemi wójtowi z Dzierżoniowa- niejakiemu Wilhelmowi. Wśród nazw miejscowości wymieniono: Wabeniz, Wabenicz, a przed II wojną światową Wabnitz.
 

Odnośnie właścicieli, to wiadomo, że od końca XVw do połowy XVIIIw była w rękach książąt oleśnickich.

Dobra w Wabienicach podzielone były na dwie części: majątek dolny- Nieder Wabnitz oraz górny- Ober Wabnitz. Wymieniony z początku XIXw baron von Hettersdorf był w posiadaniu obu części, które po nim odziedziczyła córka Eleonore. W 1855r wymieniono rodzinę von Szczytnicki, po której w przeciągu roku odnotowano rodzinę von Kardorff. Spienieżyli oni Ober Wabnitz w 1872r na rzecz Adolfa Ogisa i od tego momentu znów każda część miała swoich odrębnych właścicieli.
 

Taki stan utrzymał się do końca II wojny światowej. Adolf Ogis był w posiadaniu Ober Wabnitz do początku XXw. Po nim należał on do rodziny Ackermann będącej ostatnim przed II wojną światową właścicielem tej części wsi. Natomiast majątek Nieder Wabnitz trafił w 1886r do Wilhelma von Kardorff’a, po którym w 1908r należał do rodziny Rojahn. Ją wymienia się jako ostatnią, w której rękach była dolna część wsi przed II wojną światową.
 

 
To właśnie w tej części wsi stał nieistniejący już pałac wzniesiony z końcem XVIIIw. Dwukondygnacyjna budowla na planie prostokąta pokryta była czterospadowym dachem. Nie wiadomo w jakim stanie przetrwała ostatnią wojnę i jakie były jej dzieje po jej zakończeniu oraz kiedy na dobre zniknęła z krajobrazu wsi. Dziś pałac można zobaczyć jedynie na kilku fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.