browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Jemielnie


 
W niewielkiej odległości na zachód od Wąsosza leży Jemielno będące największą miejscowością gminy o tej samej nazwie. Późniejsza niemiecka nazwa Gimmel nawiązuje podobno do trzeciej litery hebrajskiego alfabetu- gimel, zaś polska może mieć związek z jemiołą.
 

CIEKAWOSTKA
 

Gmina Jemielno to niezwykle urokliwe miejsce wśród lasów. Leży na Szlaku Odry i zaliczana jest do IV Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Baryczy będącego częścią Krajowej Sieci Ekologicznej. Dla turystów to raj, zwłaszcza, że nie uświadczy się tam uciążliwości i skutków szkodliwych dla środowiska, jakie niesie za sobą przemysł.
 

Najwcześniejsze wspomnienie o wsi Gemelno pochodzi z przełomu XIII i XIVw a dotyczyło płacenia dziesięciny na rzecz wrocławskiego biskupstwa.
 

Odnośnie właścicieli wsi, to z końcem XIVw wymieniono Stefana Tader’a. Później odnotowano księcia oleśnickiego Konrada III z początku XVw, do którego należała też Gola Górowska. Wówczas Jemielno leżało w granicach Księstwa Wołowskiego. Potem byli przedstawiciele rodzin: m.in. Unruh, Tader i von Zedlitz.
 

W XIXw dość często zmieniali się posiadacze majątku, a ostatnią przed II wojną światową właścicielką części Jemielna była rodzina Blumenthal.
 
Jemielno prócz kościoła, młyna, poczty i zajazdu posiadało też pałac, o którym nie ma żadnych informacji. Nie wiadomo też do kiedy był ozdobą miejscowości. Dziś wspomnieniem po nim są fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu.